فایل رایگان مقاله نقد عصاي موسي و رود اقتصاد؛ بررسي و نقد کتاب گفتارهايي در روش‌شناسي علم اقتصاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله نقد عصاي موسي و رود اقتصاد؛ بررسي و نقد کتاب گفتارهايي در روش‌شناسي علم اقتصاد :


تعداد صفحات : 21

کتاب گفتارهایی در روش‌شناسی علم اقتصاد به خواننده کمک می‌کند از تحولات دانش روش‌شناسی مثل پوزیتیویسم، مطلبوبیت‌گرایی، مداخله‌گرایی کینزی و شکل‌گیری دانش اقتصاد با نظریه‌پردازی میزس، هایک و... در علم اقتصاد و علوم اجتماعی آگاهی پیدا کند. اندیشه اقتصادی متفکران عصر روشنگری تا قرن بیست مثل کندیاک، اسمیت، درباره قانون طبیعی، آزادی، فردیت، تئوری ارزش ـ کار و... از طریق آراء دیگر متفکران، نقد و ارزیابی شد. کتاب گفتارهایی در روش‌شناسی علم اقتصاد نثری روان دارد و با یک نگرش تاریخی به شرح تحولات نظری در دانش اقتصاد می‌پردازد. به‌نظر می‌رسد تمایل نویسنده به تئوری‌های اقتصاد بازار باعث شده که محدودیت‌ها و موانعی که موجب تغییر رویکرد در مکتب تاریخی‌گرایی آلمانی یا مداخله‌گرایی در اقتصاد رخ داد به‌صورت جدی مورد واکاوی قرار نگیرد.

لینک کمکی