فایل رایگان مقاله در گير و دارِ فرم؛ بررسي و نقد کتاب روش پژوهش در تاريخ‌شناسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله در گير و دارِ فرم؛ بررسي و نقد کتاب روش پژوهش در تاريخ‌شناسي :


تعداد صفحات : 24

حسن حضرتی در کتاب روش پژوهش در تاریخ‌شناسی بر قالبی از روش تحقیق در دانش تاریخ آکادمیک تأکید می‌کند که می‌توان آن را قاعده‌ای فراگیر و عام در روش‌شناسی علوم انسانی در دانشگاه ایرانی خواند. قاعده‌ای که بر مبنای رویکرد ‌پوزیتیویستی بنا شده اما در این میان چنان در فرم‌گرایی درافتاده که هرگونه نوآوری و خلاقیت در پژوهش را منکوب می‌کند. به‌گونه‌ای که می‌توان تک‌صدایی حاکم بر پژوهش‌های تاریخی در دانشگاه ایرانی را متأثر از این فرم‌گرایی هژمونیک دانست. در نوشتار پیش رو سعی شده تا حدی سویه‌های پیدا و پنهان این روش‌شناسی و روش تحقیق برآمده از آن واکاوی شود. همچنین نگارنده کوشیده مبانی این رویکرد را از متن استخراج، تبیین و به‌قدر توان نقد کند.

لینک کمکی