فایل رایگان مقاله نظام آموزش عالي، طليعه ايران مدرن؛ بررسي و نقد کتاب نظام آموزشي و ساختن ايران مدرن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله نظام آموزش عالي، طليعه ايران مدرن؛ بررسي و نقد کتاب نظام آموزشي و ساختن ايران مدرن :


تعداد صفحات : 16

کتاب نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن نوشته دیود مناشری و ترجمه محمدحسین بادامچی و عرفان مصلح، به‌بررسی سهم آموزش در فرایند تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در دو سده اخیر پرداخته‌است، یعنی زمانی که دقیقاً کشور در معرض مدارس و آموزه‌های مدارس غربی قرار گرفت. نویسنده در این اثر ارزیابی سهم اصلاحات آموزشی در ساخت ایران مدرن از طریق مطالعه اهداف آموزش جدید و سیاست‌گذاری‌هایی که برای توسعه آموزش صورت گرفت، را موضوع پژوهش خود قرار داده‌است. مناشری در این کتاب به‌خوبی توانسته نحوه ورود آموزش جدید در نظام اجتماعی سنتی دوره قاجار و نقش آن در تغییر تدریجی و تحول نظام ایران قدیم و ظهور ایران مدرن را از سال 1190 را تشریح نماید. این تاریخ مصادف است با اولین اعزام دانشجویان به فرنگ توسط عباس میرزا تا پایان سلطنت پهلوی که با اعزام اولین دانشجویان برای فراگیری فنون نظامی غرب در اوایل قرن نوزدهم آغاز شده و طی دو سده فراز و فرود در دوره‌های قاجار، رضاشاه و محمدرضاشاه را سپری که تا به انقلاب اسلامی57 منتهی شده است. این کتاب در سه بخش تحت عنوان بخش اول دوره قاجار 1304- 1158، بخش دوم رضاشاه 20-1304، بخش سوم 57- 1320این خط سیر تاریخی را بررسی کرده‌است. همچنین در قسمت خاتمه با تمرکز بر دهه اول انقلاب اسلامی، تحولات نظام آموزشی با آرمان‌های انقلابی ـ اسلامی را واکاوی کرده و فرایند تعدیل در پیگیری ارزش‌ها و آرمان‌های انقلابی در حوزه آموزش و دانشگاه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

لینک کمکی