فایل رایگان مقاله بدن به‌مثابه عرصه نبرد طبقاتي؛ بررسي و نقد کتاب کاليبان و ساحره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بدن به‌مثابه عرصه نبرد طبقاتي؛ بررسي و نقد کتاب کاليبان و ساحره :


تعداد صفحات : 17

سیلویا فدریچی در کالیبان و ساحره به‌بررسی نقش ساحره‎کشی در توسعه جهان بورژوایی و به‌ویژه در شکل‎گیری انضباط جنسی سرمایه‎داری می‎پردازد. این شکل از انضباط در تداوم دیگر اشکال رویه‎های انضباطی بود که نظم اقتصادی مدرن بر حیات اجتماعی انسان تحمیل می‎کرد. لیکن هدف سرمایه‎داری از ایجاد و تقویت انضباط جنسیتی با اهداف دیگر رویه‎های انضباطی متفاوت بود. سرمایه‎داری می‎خواست با رام‎سازی و انقیاد زنان آنان را از حوزه اشتغال غیرخانگی بیرون رانده و با محصورکردن زنان در درون خانه، فعالیت‎های تولیدی آن‌ها را در حوزه بازتولید نیروی کار محدود و منحصر سازد. تحقق چنین امری بیش از هر چیزی مستلزم خنثی‎سازی عاملیت اجتماعی زنان از طریق سلب مالکیت آن‌ها از بدن‎هایشان و تبدیل زنان به ماشین تولیدمثل برای سرمایه‎داری بود. در این میان ساحره‎ها تبدیل به نمود اصلی سرکشی زنانه شدند و هر مرحله جدیدی از مصیبت و فلاکت اقتصادی در تاریخ سرمایه‎داری توأم بود با نوعی انتقام‎گیری جمعی از ساحره‎ها به‌عنوان عوامل شیطانی و مرموزی که به‌شکلی ناشناخته مقصر تشدید یا شکل‌گیری اشکال جدید مصیبت جمعی تلقی می‎شدند.

لینک کمکی