فایل رایگان مقاله روحانيت، پيشتاز انقلاب؛ بررسي و نقد کتاب نبرد قدرت در ايران (چرا و چگونه روحانيت برنده شد؟)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله روحانيت، پيشتاز انقلاب؛ بررسي و نقد کتاب نبرد قدرت در ايران (چرا و چگونه روحانيت برنده شد؟) :


تعداد صفحات : 20

چیرگی عقل سکولار بر جنبه‌های مختلف حیات اجتماعی غربیان که با بهره‌گیری از دستاوردهای آن، تمدن غربی توانست دیگر تمدن‌ها و جوامع را مقهور خود سازد نمونه‌ای فراهم کرد که جوامع عقب‌مانده کوشیدند تا جهت نیل به توسعه و پیشرفت همان مسیر را بپیمایند. در ایران و ترکیه، رضاشاه و آتاترک نماینده چنین تفکراتی بودند که با تلاش‌هایی گسترده سعی در مدرن‌سازی داشتند. روندی که رضاشاه آغاز نمود طی دوره محمدرضاشاه نیز پی گرفته شد؛ ولی اقدام به نوسازی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و آموزشی بدون توجه به توسعه سیاسی و ایجاد فضاها و بسترهای لازم جهت پذیرش این تغییرات موجبات سقوط دولت شاه را فراهم کرد و سرانجامِ این اقدامات متناقض آن بود که نظام شاهنشاهی غرب‌گرای پهلوی با انقلاب اسلامی برچیده شد. پس از فروپاشی نظام پادشاهی در ایران از میان تمام جریان‌های دخیل در انقلاب ـ از چپ مارکسیسی گرفته تا فدائیان خلق و ملی‌گرایان ـ این روحانیت بود که گوی سبقت را از دیگران ربود؛ اما چرا و چگونه؟ این پرسشی است که نویسنده کتاب می‌کوشد تا بدان پاسخ دهد؟

لینک کمکی