فایل رایگان مقاله معضلي به نام قدرت مؤسس؛ بررسي و نقد کتاب قدرت مؤسس: حاکميت يا سياست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله معضلي به نام قدرت مؤسس؛ بررسي و نقد کتاب قدرت مؤسس: حاکميت يا سياست :


تعداد صفحات : 21

علوم انسانی و متعاقب آن علم سیاست دارای نقاط قوت و ضعف فراوانی است. آثار فراوانی به آسیب‌شناسی مباحث و مفاهیم این حوزه اقدام نموده‌اند. کتاب پیش رو در پی تشریح ضعف ترجمان برخی از مهم‌ترین مفاهیم پُرکاربرد در علم سیاست تألیف شده‌است و حول مهم‌ترین مفاهیم این رشته به نسبت بین قدرت حاکمیت و قدرت سیاست پرداخته‌است. نویسنده این اثر در مباحث مطرح‌شده در این کتاب به واکاوی تحولات تئوریک تاریخ اندیشه سیاسی و آراء اندیشمندان این حوزه متمرکز شده‌است؛ و تلاش دارد تا برای مخاطب این حوزه تشریح نماید که بین نیروها و وضعیت‌هایی که حاکمیت و سیاست را شکل می‌بخشد چه نسبتی برقرار است و این مفاهیم در گذر تاریخی چه تحولات و تطوراتی را بر خود دیده‌اند.

لینک کمکی