فایل رایگان مقاله بررسي شيوع بيماري‌هاي پوستي و عوامل موثر بر آن در ناوبران نظامي – مطالعه مقطعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي شيوع بيماري‌هاي پوستي و عوامل موثر بر آن در ناوبران نظامي – مطالعه مقطعي :


تعداد صفحات : 9

زمینه و هدف: کار در معرض گرما و رطوبت موجب افزایش بیماری‌های پوستی در افراد می‌شود. از سویی بیماری‌های پوستی از شکایات رایج پرسنل نظامی است. هدف از مطالعه حاضر تعیین شیوع بیماری‌های پوستی و عوامل موثر بر آن در ناوبران نظامی می‌باشد.
روش‌ها: مطالعه مقطعی حاضر در سال 1394 در جنوب ایران انجام شد. نمونه‌گیری بصورت سرشماری از ناوبران نظامی مرد، انجام شد. افرادی که تمام یا قسمتی از فعالیت روزانه خود را روی شناور در معرض گرما و رطوبت انجام می‌دادند، وارد مطالعه شدند. در ابتدا اطلاعات مربوط به سن، سابقه کار روی شناور، ساعات کاری در محیط گرم و در معرض نور خورشید، وضعیت استحمام، استفاده از کرم ضدآفتاب و مرطوب کننده، مصرف سیگار، مصرف میوه و سبزیجات ثبت شد. در ادامه، این افراد، توسط متخصص پوست تحت معاینه و ویزیت قرار گرفتند. اطلاعات بالینی مربوط به هرگونه بیماری پوستی (درماتوتیت، آکنه، زیگیل، عفونت قارچی، ...) در چک لیست مربوط ثبت شد. با نرم افزار SPSS 18 تحلیل ها انجام شد.
یافته‌ها: شیوع بیماری‌های پوستی در ناوبران نظامی مورد مطالعه برابر 38/1% (85 نفر از 223 نفر) بود. شایع‌ترین بیماری پوستی درماتیت (9/5 %)، خشکی پوست (5/5 %)، خال (5 %)، بیماری های قارچی (5 %) و آکنه (4/6 %) بود. افزایش ساعات کار در محیط گرم و مرطوب (0/001=p)، افزایش ساعات کار در معرض نور خورشید (0/04=p)، کم بودن تعداد استحمام در هفته (0/02=p)، مصرف سیگار (0/04=p)، و عدم مصرف میوه و سبزیجات (0/04=p)، با شیوع بیماری پوستی در کارکنان شناورهای روباز دریایی ارتباط معنی دار دارد. از نظر سن، سابقه کار، استفاده از کرم ضد آفتاب و مرطوب کننده ها ارتباطی دیده نشد.
نتیجه‌گیری: شیوع بالای بیماری‌های پوستی در ناوبران نظامی با افزایش ساعات کار در محیط گرم و مرطوب و در معرض نور خورشید، کم بودن تعداد استحمام در هفته، مصرف سیگار و عدم مصرف میوه و سبزیجات ارتباط معنی دار داشت. لذا توصیه می‌شود تمام ناوبران نظامی بصورت دوره‌ای تحت معاینه متخصص پوست قرار گیرند و همچنین بر مراقبت‌های پوستی و رعایت بهداشت فردی و رژیم غذایی مناسب تاکید می‌شود.

لینک کمکی