فایل رایگان مقاله سنجش تحريک‌پذيري ضربان قلب کودکان مبتلا به بيماري مزمن پزشکي براساس سبک دلبستگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله سنجش تحريک‌پذيري ضربان قلب کودکان مبتلا به بيماري مزمن پزشکي براساس سبک دلبستگي :


تعداد صفحات : 13

زمینه: روانشناسی سلامت کودک و نوجوان و بررسی نقش عوامل روان‌شناختی در چگونگی سازگاری کودکان با شرایط پزشکی، از حوزه‌های قابل توجه در روانشناسی سلامت است. یکی از این عوامل روان شناختی که در پژوهش‌های متعدد نقش مهمی را در سلامت به خود اختصاص داده سبک دلبستگی است. هدف: پژوهش حاضر با هدف سنجش تحریک‌پذیری ضربان قلب کودکان مبتلا به بیماری مزمن پزشکی بر اساس سبک دلبستگی انجام گرفت. روش: روش این پژوهش از نوع شبه آزمایشی است، به این منظور 45 کودک 15-12 ساله واجد ملاک های طرح، که با تشخیص یک بیماری مزمن تحت درمان پزشکی بودند، پس از اعلام موافقت وارد طرح پژوهش شدند. کلیه کودکان با تشخیص یک بیماری مزمن پزشکی تحت درمان پزشکی بودند. این کودکان مبتلا به بیماری های دیابت، نارسایی کلیوی و آسم بودند. پس از تکمیل پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید(1990) توسط این کودکان، آنها بر اساس نمرات اخذ شده در سه گروه با سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و اضطرابی قرار گرفتند. در گام بعد نیز سنجش تحریک‌پذیری ضربان قلب انجام شد. یافته ها: یافته‌های پژوهش نشان‌ داد در کودکان با سبک دلبستگی ایمن، میزان معناداری 0/05p در نمرات دلبستگی و زیر مقیاس‌های تحریک‌پذیری ضربان قلب شامل نرخ ضربان قلب و نرخ تنفس در مقایسه با گروه‌های با سبک دلبستگی ناایمن دیده شد. نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان می دهد که ابتلا به بیماری های مزمن پزشکی کودکان می تواند منجر به عواقب روانی- اجتماعی مهمی در آنها و والدینشان گردد و میزان سازگاری آنها را تحت تأثیر قرار دهد و سبک دلبستگی کودکان می تواند در این میان نقش مؤثری داشته باشد.

لینک کمکی