فایل رایگان مقاله مقايسه سبک‌هاي دلبستگي، سبک‌هاي دفاعي و ايستادگي در بيماران مبتلا به چندين اسکلروز (ام. اس.) و افراد سالم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مقايسه سبک‌هاي دلبستگي، سبک‌هاي دفاعي و ايستادگي در بيماران مبتلا به چندين اسکلروز (ام. اس.) و افراد سالم :


تعداد صفحات : 21

پژوهش‌های پیشین سبک‌های دلبستگی، سبک‌های دفاعی و ایستادگی را در بیماران جسمی بررسی کرده‌اند. مسأله اصلی پژوهش حاضر بررسی این متغیرها در بیماران مبتلا به چندین اسکلروز (ام. اس.) است. هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک‌های دلبستگی، سبک‌های دفاعی و ایستادگی در بیماران مبتلا به چندین اسکلروز (ام. اس.) و افراد سالم بود. در یک پژوهش توصیفی و علی- مقایسه‌ای، از 100 نفر بیمار مبتلا به ام اس (52 مرد و 48 زن) و 100 نفر از افراد سالم (52 مرد و 48 زن) که به‌صورت در دسترس انتخاب شدند، خواسته شد پرسشنامه‌های مقیاس دلبستگی بزرگسال (AAI: هازن و شیور، 1987)، پرسشنامه سبک‏های دفاعی(DSQ: اندروز و همکاران، 1993) و مقیاس تاب‌آوری کانر- دیویدسون (CD-RISC: کانر و دیویسون، 2003) را کامل کنند. داده‌های حاصل از پژوهش با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفت. بین دو گروه تفاوت معناداری از لحاظ سبک‌های دلبستگی، سبک‌های دفاعی و ایستادگی وجود داشت (001/0 (P=. بدین‌معنا که بیماران مبتلا به چندین اسکلروز سبک دلبستگی ناایمن و سبک دفاعی ناپخته بیشتر و ایستادگی کمتری را نسبت به افراد سالم نشان دادند.

لینک کمکی