فایل رایگان مقاله نقش تعديل‌ کننده حالت اضطرابي، با دانش و بازخورد جنسي در رابطه بين وخامت اختلال‌هاي جنسي و مشکلات زناشويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله نقش تعديل‌ کننده حالت اضطرابي، با دانش و بازخورد جنسي در رابطه بين وخامت اختلال‌هاي جنسي و مشکلات زناشويي :


تعداد صفحات : 32

اختلال‌های جنسی، روایط زناشویی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و باعث به‌وجود آمدن و یا تداوم مشکلات زناشویی می‌شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کننده حالت اضطرابی و دانش و بازخورد جنسی در رابطه بین وخامت اختلال های جنسی و مشکلات زناشویی بود. تعداد 70 نفر (35 مرد، 35 زن) از مراجعه‌کنندگان به مرکز اختلال‌های جنسی دانشگاه علوم پزشکی شهر مشهد در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت‌کنندگان خواسته شد که پرسشنامه وضعیت جنسی گلومبک- راست (GRISS)، پرسشنامه‌ وضعیت زناشویی گلومبک- راست (GRIMS)، پرسشنامه چندبعدی خودپنداشت (MDSCQ) و مقیاس دانش و بازخورد جنسی (SKAS)، را تکمیل کنند. یافته‌های پژوهش نشان داد که اختلال‌های جنسی با مشکلات زناشویی رابطه مثبت دارند. حالت اضطرابی و دانش ناکافی و بازخورد منفی به رابطه جنسی با مشکلات زناشویی رابطه مثبت داشتند. حالت اضطرابی و دانش و بازخورد جنسی توانستند اختلال‌های جنسی را پیش‌بینی کنند. حالت اضطرابی رابطه بین اختلال های جنسی و مشکلات زناشویی را به‌صورت معنادار تعدیل کرد، اما نقش تعدیل کننده دانش و بازخورد جنسی در رابطه بین اختلال های جنسی و مشکلات زناشویی معنادار نبود. بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که ویژگی‌های شخصی حالت اضطرابی و دانش و بازخورد جنسی، رابطه زوجین را در دو حیطه مهم جنسی و زناشویی تحت تأثیر قرار می‌دهند. نتایج پژوهش حاضر اهمیت توجه به این متغیرها را در پیشگیری، تشخیص و درمان اختلال‌های جنسی و مشکلات زناشویی نشان می دهد.

لینک کمکی