فایل رایگان مقاله رابطه بين نخستين روان‌بنه هاي سازش‌‌نايافته و وخامت نشانه هاي مرضي در بيماران مبتلا به سندرم روده تحريک‌پذير: نقش ميانجي‌گري ناگويي‌خويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله رابطه بين نخستين روان‌بنه هاي سازش‌‌نايافته و وخامت نشانه هاي مرضي در بيماران مبتلا به سندرم روده تحريک‌پذير: نقش ميانجي‌گري ناگويي‌خويي :


تعداد صفحات : 25

سندرم روده تحریک‌پذیر (IBS) یکی از شایعترین و مزمنترین اختلالات کنشی دستگاه گوارش است که بار زیادی را بر فرد و جامعه تحمیل میکند. بنابراین، بررسی متغیرهای روانشناختی مرتبط با IBS میتواند کمک شایانی به فهم بهتر این اختلال و مدیریت و کاهش وخامت نشانه های مرضی آن در بیماران کند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی‌گر ناگویی‌خویی در رابطه بین نخستین روان‌بنه های سازش‌نایافته و وخامت نشانه های مرضی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر بود. تعداد 180 بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک ‌پذیر (114 مرد، 66 زن) در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت‌کنندگان خواسته شد مقیاس وخامت نشانههای مرضی IBS (IBS-SSS)، فرم کوتاه پرسشنامه روان‌بنه‌های یانگ (YSQ-SF) و مقیاس ناگویی‌خویی تورنتو (TAS-20) را تکمیل کنند. نتایج پژوهش نشان داد که نخستین روان بنه های سازش‌نایافته و ناگویی‌خویی با وخامت نشانه های مرضی IBS در سطح 05/0> p رابطه مثبت معنادار دارند. بین نخستین روان‌بنه های سازش‌نایافته و ناگویی‌خویی نیز رابطه مثبت معنادار در سطح 0/01> p وجود داشت. نقش میانجی‌گر ناگویی‌خویی در رابطه بین نخستین روان بنه های سازش‌نایافته و وخامت نشانه های‌ مرضی IBS در این پژوهش تأیید نشد. بر اساس یافتههای این پژوهش، می‌توان نتیجه گرفت که نخستین روان‌بنه های سازش‌نایافته و ناگویی‌خویی وخامت نشانه‌های مرضی سندرم روده تحریک‌پذیر را پیش‌بینی می‌کنند. توجه به این متغیرهای روانشناختی، می‌تواند به فرایندهای پیشگیری، تشخیص و درمان IBS کمک کند.

لینک کمکی