فایل رایگان مقاله رابطه سبک هاي تربيتي ادراک شده مادر و رفتارهاي پرخطر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله رابطه سبک هاي تربيتي ادراک شده مادر و رفتارهاي پرخطر :


تعداد صفحات : 20

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های تربیتی ادراک شده مادر با رفتارهای پرخطر انجام پذیرفت. نمونه پژوهش دربرگیرنده 182 دانشجو (93 پسر، 89 دختر) بود که در سال تحصیلی 89-88 در دانشگاه تهران در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بوده اند و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه رفتارهای پر خطر و مقیاس ادراک از والدین استفاده شد. تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد متغیر گرمی مادر در پیش‌بینی رفتار خشونت‌آمیز، مصرف مواد و رفتار خودکشی از میزان تبیین‌کنندگی بالایی برخوردار است. نتایج پژوهش حاضر مشخص کرد که سبک های تربیتی ادراک شده به‌عنوان یک عامل مهم در رفتارهای پرخطر است. همچتین تعاملات خانوادگی تأثیر مهمی بر رفتارهای پرخطر دارند.

لینک کمکی