فایل رایگان مقاله بررسي رابطه روان‌بنه‌هاي هيجاني با سبک‌هاي دلبستگي در نوجوانان محروم از والدين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي رابطه روان‌بنه‌هاي هيجاني با سبک‌هاي دلبستگي در نوجوانان محروم از والدين :


تعداد صفحات : 21

از آنجا نوجوانان اقشار آسیب‌پذیر که به‌دلیل نبود والدین ممکن است دارای سبک‌های دلبستگی ناایمن بوده و در بیان و پذیرش احساسات خود دچار مشکل باشند این مطالعه با هدف بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی با روان‌بنه‌های هیجانی در نوجوانان اقشار آسیب‌پذیر که یکی از والدین آنها در اثر فوت، طلاق و یا اشتغال حضور ندارد بود.
در این تحقیق که یک مطالعه همبستگی بود نمونه پژوهش شامل 100 نفر از دانش‌آموزان مناطق محروم استان البرز بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان پرسشنامه روان‌بنه‌ هیجانی لیهی و پرسشنامه سبک‌های دلبستگی کولینز و رید را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب با نرم‌افزار SPSS 22 تحلیل شد.
نتایج نشان داد در این گروه هدف خاص، همبستگی معنی‌داری با ضریب اطمینان 95 درصد بین روان‌بنه‌های هیجانی در ابعاد توافق عمومی، گناه، تأیید، سرزنش، طول مدت احساسات و مهار کردن با سبک‌ دلبستگی ناایمن اضطرابی وجود دارد. همچنین در افراد دارای سبک دلبستگی اجتنابی روان‌بنه‌های هیجانی پذیرش احساسات، ابراز، بی‌حسی و عقلانیت با ضریب اطمینان 95 درصد رابطه معنی‌داری دیده شد.

لینک کمکی