فایل رایگان مقاله تاثير آواي قرآن کريم بر ميزان درد و اضطراب زايمان: يک مطالعه مرور مستندات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تاثير آواي قرآن کريم بر ميزان درد و اضطراب زايمان: يک مطالعه مرور مستندات :


تعداد صفحات : 13

سابقه و هدف: : زایمان طبع یک از زیباترین رویدادهای زندگ هر زن و در عن حال یک واقعت تنشزا است. درد زایمان شدیدترین دردی است که اکثر زنان در طول زندگی خود با آن مواجه می شوند، بنابراین کاهش درد زایمان با کمک انجام روشهای کاهش درد زایمان، تمایل مادران را برای انجام زایمان به روش طبیعی افزایش خواهد داد، به طوری که در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته، اداره و کنترل لیبر و همچنین تبدیل زایمان به یک تجربه ی خوشایند با حداقل درد، به یکی از مهمترین چالش های نظام سلامت، تبدیل شده است. لذا این مطالعه با هدف مروری بر تاثیر آوای قرآن کریم بر میزان درد و اضطراب زایمان، انجام شد.
روش کار: در این مطالعه ی مروری، مقالات چاپ شده به زبان انگلیسی و فارسی در پایگاه های اطلاعاتی SID، Iranmedex، Magiran، IranDoc، Library Cochrane، MEDLINE/PubMed، Scopus ، Science Direct و Google Scholar با استفاده از کلید واژه های موسیقی درمانی، آوای قرآن کریم، درد زایمان و اضطراب زایمان تا ماه می سال 2018 مورد جستجو قرار گرفتند.
یافته ها: یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که استماع صوت قرآن کریم بر کاهش استرس، اضطراب، ترس از زایمان، شدت درد و طول مدت زایمان و همچنین راحتی بیشتر مادر، تحمل بهتر درد زایمان توسط مادران، بهبود علایم حیاتی مادر و جنین، افزایش رضایت مندی مادران از زایمان طبیعی و جلوگیری از سزارین های بی مورد، موثر است.
نتیجه گیری: می توان از روش شنیدن آوای قرآن کریم به عنوان یک تکنیک آسان، ارزان و غیر تهاجمی برای کاهش اضطراب، درد و طول مدت زایمان در مادران و راحتی بیشتر مادر و جلوگیری از سزارین های بی مورد، استفاده کرد. ایجاد شرایط و امکانات مساعد در بیمارستانها می تواند ضمانت اجرایی خوبی جهت به کارگیری این روش، باشد.

لینک کمکی