فایل رایگان مقاله تکنيک هاي مؤثر بر ارتقاي رفتارهاي خود مراقبتي زنان در سنين باروري: يک مقاله مروري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تکنيک هاي مؤثر بر ارتقاي رفتارهاي خود مراقبتي زنان در سنين باروري: يک مقاله مروري :


تعداد صفحات : 16

-سابقه و هدف: زنان در سنین باروری در معرض مشکلات جسمی و روانی بسیاری می باشند که اگر
مورد توجه قرار نگیرد باعث عوارض و مرگ و میر در آنها می شود. خودمراقبتی می تواند بیشترین نقش را در حفظ سلامتی زنان داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر، مروری بر تکنیک های مؤثر بر ارتقای رفتارهای خود مراقبتی زنان در سنین باروری می باشد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه، با استفاده از کلید واژه های خودمراقبتی، رفتار خودمراقبتی، زنان، سنین باروری و با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی از قبیل Google scholar، Science direct، PubMed و SID انجام شد و از بین185 مقاله انگلیسی و فارسی به دست آمده در محدوده سالهای 2016- 2000، از 79 مقاله استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج مرور مطالعات منجر به سازماندهی تکنیک های مؤثر بر ارتقای رفتارهای خودمراقبتی زنان در سه طبقه اصلی شد. طبقه اول؛ تعدیل سبک زندگی (بهبود رژیم غذایی، ورزش، ترک دخانیات و الکل، افزایش آگاهی و دانش سلامتی)، طبقه دوم؛ رفتارهای پیشگیری و غربالگری (غربالگری سرطان زنان، خودداری از پرتوهای یونیزان، خودداری از عفونت های منتقله از راه جنسی مانندHPV ، توجه به سابقه خانوادگی بیماریها و توانمندسازی در برابر خشونت) و طبقه سوم؛ رفتارهای تطابق با بیماری و درمان (خودکنترلی، تصویر سازی مثبت از بدن، هدف سازی، استفاده از طب مکمل و جایگزین) می باشند.
نتیجه‌گیری: زنان بوسیله یادگیری و عمل به تکنیک های خودمراقبتی در برخورد با مشکلات شایع دوران باروری خود، می توانند به ارتقای سلامتی خود، خانواده و جامعه شان کمک کنند.

لینک کمکی