فایل رایگان مقاله بررسي فراواني تظاهرات باليني سندرم پيش از قاعدگي در زنان متأهل جوان شهر کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي فراواني تظاهرات باليني سندرم پيش از قاعدگي در زنان متأهل جوان شهر کرمان :


تعداد صفحات : 10

-سابقه و هدف: سندرم پیش از قاعدگی یکی از شایعترین اختلالات زنان در سنین باروری است که ترکیبی از اختلالات جسمی، عصبی و روانی است که در نتیجه آن، سازگاری اجتماعی، ارتباط درون فردی و فعالیت‌های طبیعی فرد با مشکل مواجه شده و بر کیفیت زندگی وی تاثیر منفی می‌گذارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی علائم و نشانه‌های سندرم قبل از قاعدگی در زنان متاهل شهر کرمان است.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی 240 زن متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر کرمان، پرسشنامه‌ای شامل: اطلاعات دموگرافیک (تعداد فرزندان، شغل، تحصیلات ، تعداد فرزندان) و علائم سندرم قبل از قاعدگی را تکمیل نمودند. افراد مورد بررسی، زنان متاهل غیر باردار کمتر از 45 سال بودند. نتایج با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون T مستقل مورد پردازش قرار گرفتند.
یافته‌ها: میانگین سنی زنان برابر 6/7 ± 4/32 سال بود که 9/62 درصد زنان مورد مطالعه علائم PMS متوسط یا شدید داشتند، همچنین 4/15 درصداز زنان مورد مطالعه دارای اختلال ملال قبل از قاعدگی (PMDD) بودند. با در نظر گرفتن شدت علائم، شایعترین تظاهرات' علایم جسمانی 79%،' عصبانیت و زودرنجی 78%،' خستگی و کمبود انرژی 73%،' کاهش علاقه به فعالیت‌های داخل منزل 63% بودند. تأثیر علائم بر مسئولیت‌های خانوادگی با فراوانی 60% بیشترین شدت را در بخش تاثیر علائم داشت.
نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع گسترده‌ی علائم و نشانه‌های سندرم قبل از قاعدگی و تاثیر غیر قابل انکار علایم در زندگی و روابط اجتماعی و همچنین فقدان یک ابزار سنجش ملی و تفاوت‌های فرهنگی، جغرافیایی لازم است بررسی‌های بیشتری در زمینه شناخت این علایم و آموزش‌های برنامه‌ریزی شده انجام گیرد.

لینک کمکی