فایل رایگان مقاله نقش AZD1152 به عنوان مهارگر آرورا کيناز B در سرکوب کلوني زايي سرطان کولورکتال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله نقش AZD1152 به عنوان مهارگر آرورا کيناز B در سرکوب کلوني زايي سرطان کولورکتال :


تعداد صفحات : 9

سابقه و هدف: سرطان کولورکتال سومین سرطان شایع در جهان با نرخ مرگ‌ومیر بالا است و درمان کارآمد آن از اهمیت بالایی برخوردار است. خانواده آرورا کیناز (شامل آرورا A، B و C) تنظیم‌کننده مراحل مختلف چرخه سلولی در سلول‌های پستانداران می‌باشند. بیان آرورا B در انواع تومورهای سفت و سرطان‌های خونی افزایش می‌یابد و با پیش‌آگهی ضعیف بیماری همراه است. AZD1152 مهارگر انتخابی آرورا کیناز B است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات AZD1152 و مکانیزم عملکردی آن بر روی دو رده سلولی از سرطان کولورکتال می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی از دو رده سلولی Caco-2 و HCT-116 به عنوان مدل‌های سرطان کولورکتال استفاده شد. آنزیم تریپسین نیز به منظور پاساژ آن‌ها به کار رفت. AZD1152 با غلظت اولیه 1000 میکرومولار تهیه شد و برای فراهم کردن غلظت‌های لازم از آن رقیق سازی صورت گرفت. با روش‌های MTT (Microculture Tetrazolium Test) و بررسی تشکیل کلونی، خواص ضد سرطانی AZD1152 بر روی رده‌های سلولی مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام آنالیزهای آماری آزمون Student t-testبه کار رفت.

یافته‌ها: نتایج تست MTT نشان داد تیمار با غلظت‌های 500 و 50 نانومولار از این مهارکننده به ترتیب باعث کاهش 25% و 50% در فعالیت متابولیک سلول‌های Caco-2 و HCT-116 شده است. همچنین این مهارگر توانست توانایی تشکیل کلونی را در سلول‌های مذکور مهار کند.

نتیجه‌گیری: در مجموع، این مطالعه AZD1152 را به عنوان یک راه شیمی‌درمانی جدید برای سرطان کولورکتال پیشنهاد می‌کند. با این حال، بررسی‌های بیشتری برای شناخت فرآیندها و مکانیسم‌های اثربخشی AZD1152 در سرطان کولورکتال مورد نیاز است.

لینک کمکی