فایل رایگان پاورپوینت برنامه ریزی مسیر دوچرخه، نمونه موردی:شهر قزوین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت برنامه ریزی مسیر دوچرخه، نمونه موردی:شهر قزوین :

فایل رایگان پاورپوینت برنامه ریزی مسیر دوچرخه، نمونه موردی:شهر قزوین، در حجم 25 اسلاید.


این پاورپوینت شامل: مبانی نظری، سابقه تحقیق، انواع مسیر دوچرخه، ابعاد اندازه و استانداردها، مدل تحقیق، نتایج پرسشنامه و ... می باشد.


بخشی از متن:

علی رغم این كه در بسیاری از شهرهای مهم جهان مسیرهای ویژه دوچرخه و پیاده پیش بینی شده است ، ولی در اكثر خیابا نها در شهرهای ایران ، گسترش تعداد اتومبیل ها، افزایش سرعت تردد شهری ، عدم توجه به نقش فضاهای تعاملی و فضاهای انسان گرا موجب كاهش شدید استفاده از این وسیله نقلیه پاك شده است. این در حالی است كه در سا لهای اخیر با افزایش قیمت سوخت و رشد فزاینده آلودگی ها ی زیست محیطی، فعالیت های پراكنده ای در این زمینه در برخی از شهرها انجام شده است.

لینک کمکی