فایل رایگان تحقیق بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان :

شرح فایل:
فایل رایگان تحقیق بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان، در قالب فایل Word و در حجم 85 صفحه.

بخشی از متن:

طرد بیش از حد کودکان غالبا با رفتار مشکل بر انگیز آنان ارتباط دارند و طبق این مسائل نوجوانانی که والدین خود کامه دارند کمتر متکی به خود هستند و نمی توانند به تنهایی کار انجام دهند یا از خود عقیده ای داشته باشند یا معتقدانه مسئولیت قبول کنند در ضمن این نوجوانان اعتماد به نفس کمتر و استقلال و خلاقیقت و پیشرفت کمتری دارند که با این مساله می توان گفت که انگیزه پیشرفت در شیوه فرزند پروری می تواند نقش بسزای داشته باشد که در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت و شیوه فرزندئ پروری در بین دانش آموزان سوم دبیرستان شهر ستان قزوین است.


فایل رایگان تحقیق بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
متغیر های تحقیق
تعاریف عملیاتی
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
پیشینه ادبیات مربوط به شیوه‌های فرزندپروری
جایگاه خانواده
شیوه‌های فرزند پروری
شیوه‌های فرزند پروری از نظر باوم مریند
نظریه‌های مربوط به شیوه‌های فرزند پروری
مبانی نظری
هدف از تربیت
سابقه ی تاریخی تربیت
وظیفه ی تربیت
دامنه و قدرت نفوذ تربیت
عوامل مورد بحث در تربیت
فایده و لزوم تربیت
اهمیت خانواده از نظر تربیت کودک
عالیترین شکل تربیت
وسعت دامنه بحث درباره خانواده
ساختار نظریه اتکینسون
نظریه مک کلند پیرامون انگیزه پیشرفت
نظریه مورای
ویژگی های افراد پیشرفت گرا
بررسی پژوهش های انجام یافته
پیشینه ی پژوهش
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه ی مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابراز اندازه گیری تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
محدودیتها
پیشنهادات
منابع و ماخذ
پرسشنامه

لینک کمکی