فایل رایگان تحقیق آشنایی با ورزش جودو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق آشنایی با ورزش جودو :

فایل رایگان تحقیق آشنایی با ورزش جودو، در قالب فایل Word و در حجم 13 صفحه.


بخشی از متن:

جودو هنری رزمی است که اساساً گلاویز شدن در آن زیاد بوده و هدف آن زمین زدن ، گیر انداختن ، مهار کردن و حتی از کار انداختن بازوان حریف می باشد به گونه ای که منتهی به تسلیم شدن وی شود . تأکید اصلی جودو روی توانایی به کار بردن نیروی حریف می باشد به‌گونه‌ای که منتهی به تسلیم شدن وی شود . جودو تنها یک مبارزه فیزیکی نمی باشد بلکه یک مبارزه فکری نیز هست بدین گونه که یک جودو کار موفق باید قادر باشد حرکات حریف را از قبل پیش بینی کرده و با عکس العمل خود پاسخ مناسبی به آن بدهد .


فایل رایگان تحقیق آشنایی با ورزش جودو
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه جودو
مزایای جودو
سیستم رده بندی کمربند ها
وسایل مورد نیاز در جودو
آشنایی با قوانین و مقررات جودو
فنون جودو
امتیازات در مسابقه جودو
شیوه پیروزی در مسابقات
منابع

لینک کمکی