فایل رایگان پاورپوینت اصلاح گیاه برنج به روش کشت بساک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت اصلاح گیاه برنج به روش کشت بساک :

فایل رایگان پاورپوینت اصلاح گیاه برنج به روش کشت بساک ، در حجم 14 اسلاید.


بخشی از متن فایل:

برنج اولین گیاه تک لپه ای است که از کشت بساک آن گیاه تک لپه ای تولید شده است.

کشت بساک یک روش تخصصی است که متخصصین کشاورزی می توانند از آن در جهت اصلاح ارقام برنج استفاده کنند.


کشت بساک و ریزهاگ Microspore یکی از راه‌های دستیابی به گیاهان تک لاد است که به طور وسیعی در اصلاح گیاهان زراعی به کار برده می شود. برتری و مزیت تولید تک لاد‌ها در برنج به منظور کوتاه کردن دوره اصلاح با پایداری جور تخمی، افزایش کارایی انتخاب، تغییر‌پذیری وسیع زاد شناختی از راه ایجاد متغییر‌های گامتوکلنی و پیگیری بروز سریع ژن‌های نهفته (مغلوب) هدف اساسی این گیاهان بسیار با اهمیت را تشکیل می‌دهد. از کشت بساک دو رگ‌های F1 در مدت زمان کوتاه‌تری می‌توان به ارقام خالص و پایدار دست‌یافت و به این ترتیب نیروی کار، زمان و فضای لازم و امکانات موجود را برای تولید لاین‌های خالص و پایدار و تثبیت یافته‌ای در مقایسه با روش‌های دیگر اصلاح نژاد می‌توان صرفه جویی کرد. علاوه براین از کشت بافت می توان در تولید سه لاین برنامه برنج دورگه استفاده کرد و نیز برای خالص سازی ارقام محلی که در اثر زراعت در مدت زمان طولانی ناخالص گردیده‌اند،سود برد.


فایل رایگان پاورپوینت اصلاح گیاه برنج به روش کشت بساک
فهرست مطالب:

مقدمه

اصلاح برنج به روش کشت بساک
اهداف

عوامل مؤثر در بازدهی کشت بساک برنج
تیمارهای پیش از کشت
تیمارهای پس از کشت

محیط غذایی

لینک کمکی