فایل رایگان جزوه منطق فازی و هوش مصنوعی دکتر کاظمی پور-فصل 6

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جزوه منطق فازی و هوش مصنوعی دکتر کاظمی پور-فصل 6 :

جزوه درس منطق فازی و هوش مصنوعی دکتر کاظمی پور: فصل ششم، که در این فصل به پایگاه دانش فازی، ساخت قوانین فازی و استنتاج پرداخته شده است.


دکتر کاظمی پور از اساتید بنام در حضوه منطق فازی و هوش مصنوعی می باشد که جزوات ایشان در اکثر دانشگاههای کشور در مقطع کارشناسی ارشد تدریس می گردد. در این فصل به تشریح کامل پایگاه دانش فازی پرداخته شده قوانین فازی به منظور مدل سازی وقایع استدلالی توضیح داده می شود، مثال های از قوانین فاضی و نحوه حل این مثالها مطرح میگردد ضمناً در اکثر آزمون های درس منطق فازی در طراحی سوالات امتحانی از این مثال ها استفاده می شود. در ادامه مثال های کاربردی از هوش مصنوعی با استفاده از قوانین فازی به عنوان پایگاه دانش مطرح و حل می شود.استنتاج فازی که عبارت است از یافتن پاسخ عددی ورودی های عددی بر مبنای یک قاعده فازی بطور کامل تشریح میگردد.و تعداد زیادی از مثال ها به همرا پاسخ و نحوه رسیدن به پاسخ ها در این جزوه به دانشجویان یاد داده می شود.

لینک کمکی