فایل رایگان طراحی و تحلیل نرم‌افزاری تیغه‌های دستگاه مکنده-‌خردکن برگ و چمن‌زن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحی و تحلیل نرم‌افزاری تیغه‌های دستگاه مکنده-‌خردکن برگ و چمن‌زن :

تحقیق رشته ماشین‌های کشاورزی با موضوع فایل رایگان طراحی و تحلیل نرم‌افزاری تیغه‌های دستگاه مکنده-‌خردکن برگ و چمن‌زن ، در قالب فایل Word و در حجم 25 صفحه.


بخشی از متن فایل:

برای جمع‌آوری برگ‌ها‌ی درختان از سطح پارک‌ها و فضای سبز شهرها و بازیافت سریع و آسان آن، نیاز به یک دستگاه مکنده- خردکن داریم که در این تحقیق به طراحی و تحلیل تیغه خردکن آن پرداخته شده است. همچنین این پروسه برای تیغه چمن‌زن نیز طی شده است. ابتدا از بین انواع تیغه‌‌ها، تیغه‌ی خردکننده مخلوط‌کن برای دستگاه مکنده- خرد‌کن و تیغه مسطح برای تیغه چمن‌زن انتخاب شد؛ سپس به وسیله نرم‌افزار SolidWorks طراحی و اثر نیروهای برشی برگ‌ها و چمن روی تیغه‌ها در محیطSimulation آن نرم‌افزار، تحلیل و بررسی شد. طراحی با توجه به استانداردها و نیاز و با استناد بر طراحی اجزای ماشین، صورت گرفت و با توجه به اینکه دستگاه خرد کننده برگ دارای چهار تیغه است، هرچهار تیغه به طور همزمان تحلیل شد و این تحلیل برای تیغه چمن‌زن با توجه به نوع تیغه وشرایط کاری آن، فقط روی یکی از لبه‌های برنده آن صورت گرفت. تحلیل به صورت دینامیکی و شامل وارد کردن جنس تیغه، اعمال مش‌بندی، شرایط مرزی، سرعت دورانی تیغه(4000 دور بر دقیقه) و در نهایت بارگذاری روی تیغه‌ها به صورت گسترده روی لبه تیز تیغه بود. برای اعمال بارگذاری روی تیغه‌ها، باید ابتدا مقدار نیروی وارد به آن، از طریق آزمایش برای تخمین مقاومت برشی برگ‌ها محاسبه شود؛ به همین جهت این آزمایش در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد طراحی گردید. طرح آن شامل یک تیغه بالایی(متحرک)، و یک تیغه پایینی(ثابت)، دو گیره نگهدارنده برگ‌ها و یک تکیه‌گاه در یک سمت و یک ترازو می‌شد. ترازو به یک رایانه که از طریق نرم‌افزار مخصوص ترازوی مورد نظر نیروی اعمال شده را ثبت می‌کند، متصل بود.


فایل رایگان طراحی و تحلیل نرم‌افزاری تیغه‌های دستگاه مکنده-‌خردکن برگ و چمن‌زن
فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
1- مواد و روش‌ها
1-1 تعیین ابعاد تیغه‌ها
1-2 تعیین جنس تیغه‌ها
1-3 آزمایش تعیین نیروی برش برگ
1-4 طراحی و تحلیل تیغه‌ها
1-4-1 طراحی و تحلیل تئوری
1-4-2 طراحی و تحلیل نرم‌افزاری
2- بحث و نتایج
2-1 تعیین ابعاد تیغه‌ها
2-1-1 تیغه خردکن برگ
2-1-2 تیغه چمن‌زن
2-2 تعیین جنس تیغه‌ها
2-3 تعیین اندازه بارگذاری روی تیغه‌ها
2-4 طراحی و تحلیل تیغه‌ها
2-4-1 طراحی
2-4-2 تحلیل تئوری
2-4-3 تحلیل نرم‌افزاری
3- نتیجه‌گیری و پیشنهادات
منابع

لینک کمکی