فایل رایگان پرسشنامه كسب آگاهی از تاثیر نگرش و روشهای تربیتی والدین بر رفتارهای دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پرسشنامه كسب آگاهی از تاثیر نگرش و روشهای تربیتی والدین بر رفتارهای دانش آموزان :

پرسشنامه كسب آگاهی از تاثیر نگرش و روشهای تربیتی والدین بر رفتارهای دانش آموزان، در قالب فایل word ، شامل 30 سوال، بدون روایی و پایایی.


این پرسشنامه، محقق ساخته بوده و فاقد روایی و پایایی می باشد.

لینک کمکی