فایل رایگان پرسشنامه اعتماد عمومی (پیران نژاد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پرسشنامه اعتماد عمومی (پیران نژاد) :

فایل رایگان پرسشنامه اعتماد عمومی (پیران نژاد)، در قالب فایل Word، شامل 12 گویه.


این مقیاس دارای 12 گویه بوده و چهار بعد درستکاری، ریسک پذیری، صداقت و درستکاری و اطمینان را مورد سنجش قرار می دهد. جهت پاسخگویی به سؤالات این پرسشنامه از روش لیکرت 5 گزینه ای بهره گرفته می شود. ضمنا سوال های 27، 28 ، 34 و 37 سوال هایی منفی هستند.


منبع فارسی پرسشنامه درون فایل ذکر شده است.

لینک کمکی