فایل رایگان پرسشنامع مقایسه رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پرسشنامع مقایسه رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان :

پرسشنامه مقایسه رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان ، در قالب فایل word، شامل 30 گویه.


پرسشنامه ای كه در پیش روی دارید جهت جمع آوری اطلاعات طرح پژوهشی تحت عنوان « مقایسه رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان ...................» تدوین گردیده است.


این پرسشنامه محقق ساخته بوده و فاقد روایی و پایایی است.

لینک کمکی