فایل رایگان فرم ارزیابی میزان خلاقیت دانش آموزان توسط معلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فرم ارزیابی میزان خلاقیت دانش آموزان توسط معلمان :

فایل رایگان فرم ارزیابی میزان خلاقیت دانش آموزان توسط معلمان، در قالب فایل word.


راهنمای فرم:

هدف از ارائه و تكمیل فرم حاضر ، ارزیابی میزان خلاقیت دانش آموزان عزیز توسط جنابعالی و بررسی ارتباط آن با پاره ای از متغییرها به منظور استفاده از نتایج در یك طرح پژوهش علمی می باشد. جهت بررسی میزان خلاقیت آنان ونحوه برخورد و نگرش اطرافیان، موضوع طی پرسشنامه جداگانه ای توسط خود دانش آموزان و والدین آنان مورد بررسی قرار می گیرد . در این بخش ارزیابی شما از استعداد های خلاقانه دانش آموزان كلاس بعنوان نزدیكترین و موثق ترین فرد خارج از خانواده در مورد آنان بسیار مهم است . فلذا خواهشمند است با عنایت به توضیحاتی كه ذیلا داده شده است ارزیابی خود را در مورد هریك از دانش آموزان كلاس ، از نظر داشتن درجه متغیر مورد نظر با علامت ضربدر مشخص فرمائید.

ضمنا پاسخها واطلاعات داده شده امانت تلقی و تنها نتایج كلی پژوهش حاضر دراختیار مدرسه خواهد گرفت.

لینک کمکی