فایل رایگان پاورپوینت (اسلاید) تئوری مفهوم سازی بنیادی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت (اسلاید) تئوری مفهوم سازی بنیادی :

فایل رایگان پاورپوینت (اسلاید) تئوری مفهوم سازی بنیادی، در حجم 27 اسلاید.


بخشی از متن فایل:

تئوری مفهوم ‌سازی بنیادی نوعی تئوری است كه به صورت استقرایی از مطالعه پدیده‌ی مورد بررسی استخراج می‌شود. یعنی، این تئوری از طریق گردآوری و تحلیل نظام‌مند داده‌های مرتبط با آن پدیده كشف، ظهور و موقتاً تأیید می‌گردد. بنابراین گرد‌آوری داده‌ها تحلیل و تئوری، ریشه در رابطه متقابل با یكدیگر دارند .

این فایل شامل مباحث زیر می باشد:

کشف تئوری از داده ها
فرآیند پژوهش تئوری مفهوم سازی بنیادی
آغاز پژوهش
انتخاب دادها
ورود به مکان پژوهش و گردآوری پژوهش
تحلیل داده ها
مراحل تحلیل داده ها
کدگذاری
بازبینی طبقه ها
فرآیند تحلیل داده ها
نتیجه گیر ی پژوهش
استفاده از تئوری مفهوم سازی بنیادی برای تئوری پر دازی
چهار حوزه کلیدی برای ارزیابی پژوهش های تئوری مفهوم سازی بنیادی
تبیین رویکرد تئوری مفهوم سازی بنیادی
چالش ها و محدودیت ها

لینک کمکی