فایل رایگان پاورپوینت پایه های زیست شناسی علم روانشناسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت پایه های زیست شناسی علم روانشناسی :

فایل رایگان پاورپوینت پایه های زیست شناسی علم روانشناسی ، در حجم 21 اسلاید.


بخشی از متن:

فیلسوفان و دانشمندان یونانی و مسلمان به اثبات موجودیت نفس، تقسیم بندی قوای آن و قوانین حاکم بر آن پرداختند. بعد از رنسانس به تدریج فیلسوفان اروپایی موضوعات و پرسش های فلسفی را با استفاده از روش علمی مورد مطالعه قرار دادند که در همین راستا دستگاه های پیچیده بدن انسان نیز مورد توجه خاص قرار گرفتند.
به باور بعضی ها پدر فلسفه جدید غرب یعنی رنه دکارت، در بررسی رابط بین ذهن و بدن یک رابطه واضحی بین فلسفه و زیست شناسی برقرار کرد.
دکارت به عنوان فیلسوف و دانشمند برجسته ای است که دوگانه گرایی را به روشنی مطرح کرد و ذهن و جسم را در واقعیت جدا از هم دانست.به نظر وی رابطه بین آنها در وهله نخست تعاملی است. به نحوی که می توانند هم دیگر را تحت تاثیر قرار دهند.


فایل رایگان پاورپوینت پایه های زیست شناسی علم روانشناسی
فهرست مطالب:

مقدمه

مطالعات اولیه مربوط به دستگاه عصبی

مطالعات مغزی با کشف تحریک الکتریکی
مطالعات گازانیکا و اسپری

...

لینک کمکی