فایل رایگان پاورپوینت ترافیک پیشرفته مک شین 2010 (بخش 4-4-24 الی 2-5-24)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت ترافیک پیشرفته مک شین 2010 (بخش 4-4-24 الی 2-5-24) :

پاورپوینت ترافیک پیشرفته مک شین 2010 (بخش 4-4-24 الی 2-5-24) ، در 50 اسلاید.


بخشی از متن فایل:

مرتب کردن نرخ جریان تقاضا و نرخ جریان اشباع قادر است برای محاسبه نسبت V/C برای گروهای مسیر مختلف استفاده شود و اجازه انتخاب گروه مسیر بحرانی را می دهد . در این مورد انتخاب گروه مسیر بحرانی یک کمک جزئی است برای اینکه فقط یک فاز چراغ راهنمایی با دو مسیر گروه برای هر یک از دو معبر وجود دارد بدین گونه توسط دو فاز بحرانی باید تعریف گردد .


این فایل خلاصه درس، بخش 4-4-24 الی 2-5-24 کتاب ترافیک پیشرفته (مکشین 2010) می باشد که برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حمل و نقل و ترافیک و همچنین راه و ترابری بعنوان درس اصلی در دانشگاه تدریس می گردد.


فایل رایگان پاورپوینت ترافیک پیشرفته مک شین 2010 (بخش 4-4-24 الی 2-5-24)
فهرست مطالب
-تحلیل ظرفیت
-زمان سبز موثر و زمان سبز واقعی
-تخمین تاخیر و سطح سرویس
-اولین دوره تاخیر d1
-دومین دوره تاخیر d2
-سومین دوره تاخیر d3
- کل تاخیر و سطح سرویس
-تحلیل
- پیچیدگی ها
- حرکت های رو به چپ مجاز
-ساختار مدل پایه
-خلاصه حرکت های رو به چپ مجاز

لینک کمکی