فایل رایگان بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی :

دید کلی :
هدف از این مقاله فایل رایگان بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی می باشد


توضیحات کامل :

یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در فقه و حقوق اموال، جانشینی ورثه نسبت به اموال و حقوق مالی متوفی است که در نظام‌های حقوقی مختلف در قالب بحث ارث مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در واقع از آنجا که اصولاً دارندگی اموال و حقوق مالی برای زندگان اعتبار می‌گردد، در فرض وفات شخص باید در جستجوی مالکین یا دارندگان جدیدی برای حقوق مالی متوفی بود.

 

 

 

طبیعی است در فرضی که متوفی دارای دیونی نبوده و وصیتی نیز ننموده است، ورثه به‌صورت بلامنازع مالک و دارند اموال و حقوق مالی متوفی به محض وفات وی خواهند بود. لیکن در بسیاری از موارد، دارایی اشخاص محدود به دارایی مثبت (اموال و حقوق مالی) نمی‌گردد بلکه در مواردی در کنار اجزاء مثبت دارایی با اجزاء منفی (دیون) نیز روبه‌رو هستیم.

 

 

بنابراین علاوه بر ورثه، حقوق طلبکاران متوفی نیز مطرح است. همچنان‌که ممکن است متوفی در زمان حیات وصایایی را نیز برای پس از فوت خویش نموده باشد. حال سؤال اصلی این است که آیا ورثه به‌رغم وجود دیون و نیز وصایا به محض وفات شخص، مالکیت اجزاء مثبت دارایی وی را به‌دست می‌آورند یا اینکه مالکیت ورثه و انتقال حقوق مالی به ایشان پس از پرداخت دیون و اخراج وصایا خواهد بود؟ آیا در این میان میزان دیون متوفی تأثیری در پاسخ مسئل مزبور دارد یا خیر؟

 

 

 

 

 

فایل رایگان بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی
فهرست مطالب
فایل رایگان بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی
چکیده
کلیدواژه‌ها
مقدّمه   
1- ترکه (مفهوم، اموال و حقوق تشکیل‌دهند ترکه و حقوق متعلق به آن) 
1-1- مفهوم ترکه                           
2-1- اموال و حقوق جزء ترکه
1-2-1- اموال جزء ترکه
2-2-1- حقوق مالی جزء ترکه
- حقوق متعلق به ترکه
- نقد و بررسی نظرات فقهی در خصوص چگونگی مالکیت ورثه نسبت به ترکه
1-2- نظری عدم مالکیت ورثه قبل از اخراج حقوق متعلق به ترکه
ادل نظریه
نقد ادله
- نظری عدم مالکیت ورثه در فرض استیعاب دیون
ادل نظریه
نقد ادله
3-2- نظریه مالکیت ورثه به مجرد وفات مورث
بررسی ادل نظریه
2- حقوق موضوعه
نتیجه‌گیری
منابع
 

لینک کمکی