فایل رایگان پرسشنامه ارزیابی اثرات شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جمعی دانشجویان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پرسشنامه ارزیابی اثرات شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جمعی دانشجویان :

دید کلی :
هدف از این فایل رایگان پرسشنامه ارزیابی اثرات شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جمعی دانشجویان می باشد


توضیحات کامل :

این پایان نامه در مورد شبکه های اجتماعی و با عنوان ارزیابی اثرات شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جمعی دانشجویان می باشد.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است.

 

 

 با توجه به اینکه در رابطه با شبکه های اجتماعی مجازی پرسشنامه استاندارد شده‌ای وجود نداشت از گویه های محقق ساخته استفاده کردیم و در رابطه با هویت جمعی و ابعاد آن از پرسشنامه و گویه های استاندارد شده استفاده شده است.

 

 

 

پرسشنامه دارای 133 سوال در طیف لیکرت همراه با روایی و پایایی

 

 

 

 

مولفه ها و ابعاد پرسشنامه تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جمعی :

ردیف    نام متغیر    نوع متغیر    تعداد گویه    ابعاد    شماره سؤال
1    هویت ملی    وابسته    12    3 بعد (تعلق خاطر مشترک، وفاداری مشترک و میراث مشترک)    از 1 تا 12
2    هویت قومی    وابسته    8    2 بعد (سیاسی و قوم مداری)    از 33 تا 40
3    هویت مذهبی    وابسته    16    5 بعد (تجربی، اعتقادی، مناسکی، شناختی و پیامدی)    از 41 تا 56
4    هویت جهانی    وابسته    11    -    از 57 تا 67
5    میزان استفاده از اینترنت    مستقل    1    -    68
6    عضویت در شبکه اجتماعی    مستقل    1    -    69
7    میزان استفاده از شبکه اجتماعی    مستقل    1    -    70
8    سابقه استفاده از شبکه اجتماعی    مستقل    1    -    71
9    نوع استفاده از شبکه اجتماعی    مستقل    8    -    از 72 تا 79
10    نوع استفاده از چت    مستقل    4    -    از 80 تا 83
11    نحوه انتخاب دوستان    مستقل    6    -    از 84 تا 89
12    تعداد دوستان    مستقل    1    -    90
13    ایجاد صفحات و نوع اشتراک    مستقل    9    -    از 91 تا 99
14    نوع لایک و کامنت    مستقل    7    -    از 100 تا 106
15    نوع عضویت در گروه ها    مستقل    6    -    از 107 تا 112
16    مخاطب در شبکه های اجتماعی    مستقل    4    -    از 113 تا 116
17    نوع مقالات    مستقل    4    -    از 117 تا 120
18    نوع اخبار    مستقل    3    -    از 121 تا 123
19    میزان احساس آزادی    مستقل    10    -    از 124 تا 133


متغیرهای پیشینه ای: سن، جنس، وضع تأهل، مقطع تحصیلی، دانشکده، میزان درآمد، قومیت

 

 

لینک کمکی