فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات موبایلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات موبایلی :

دید کلی :
دانلود فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات موبایلی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


توضیحات کامل :

عبارت های تبلیغات موبایلی  و بازاریابی موبایلی عبارت هایی نیستند كه صریحا تعریف شده باشند و به نظر می آید این عبارت های متفاوت،به پدیده ای مشابه اشاره دارند.به عنوان مثل كلكوتا و رابینسون  عبارت تبلیغات موبایلی را در هنگام اشاره به پخش پیام ها و ترفیعات  استفاده نموده اند. در همین راستا استانفورد و گیلسون  از عبارت تجارت موبایلی و عبارت تبلیغات موبایلی، برای اشاره به یك مفهوم استفاده نموده اند علاوه بر تنوع مفهومی وتعدد استفاده ها،روابطی كه عبارت های مورد استفاده با سایر مفاهیم دارند روشن نگردیده است (Carroll et al., 2007,P: 81).

 

 


برخی از تعاریف تبلیغات موبایلی عبارت است از:

•    تبلیغات موبایلی هر شكل از بازاریابی،تبلیغات یا ترفیع و فروش ،كه مشتریان را مورد هدف دارد واز طریق كانال موبایل اجرا گردد (Tsang, 2004, P: 67)
•    ارتباطات بی سیمی كه از طریق گوشی همراه به مشتریان می رسند (Scharl et al..,2005,P: 162). 

 

 


عنوان این نوشتار فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات موبایلی می باشد که در بخش اول مبانی نظری تبلیغات موبایلی مورد توجه قرار گرفته است و در بخش دوم به پیشینه تحقیق تبلیغات موبایلی در پژوهش های داخلی و خارجی می پردازیم.

 

 

 

 

 


فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات موبایلی
فهرست مطالب


1-1)    مقدمه    5

1-6)    چارچوب نظری تحقیق  تبلیغات موبایلی    10

شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق  تبلیغات موبایلی (Zhang et al.., 2012)

1-8) تعاریف مفهومی و عملیاتی  تبلیغات موبایلی    17


فصل دوم:مبانی نظری تحقیق  تبلیغات موبایلی    21

بخش اول: تبلیغات موبایلی    22
2-3-2) تاریخچه تبلیغات در ایران    23
2-3-2-1) موسسات تبلیغاتی در ایران    23
2-3-2-2) رشد کانون های تبلیغاتی و تنوع روش های تبلیغاتی    24
2-3-2-3) موسسات تبلیغاتی پس از انقلاب اسلامی    26
2-3-3) آمیخته بازاریابی و تعیین جایگاه تبلیغات    27
شکل 2-5 ) آمیخته بازاریابی وتعیین جایگاه تبلیغات درآن (محمدیان ،1388،ص 51 )    28
2-3-4) تبلیغات موبایلی    28
برخی از تعاریف تبلیغات موبایلی عبارت است از:    29
2-3-4-1) فعالیت های تبلیغات موبایلی    31
2-3-5) كانال های تبلیغات موبایلی    34
1.    کانال های تبلیغاتی آفلاین:    34
2.    تبلیغات موبایلی آنلاین    36
2-3-6) ویژگی های تبلیغات موبایلی    38
•    سودمندی ادراک شده    38
•    سهولت استفاده ادراک شده    40
•    شرایط تسهیلی    40
2-3-7) تاریخچه پیشرفت سرویس پیام کوتاه    41
2-3-8) انواع پیام كوتاه و پیام چند رسانه ای تبلیغاتی    43
2-3-8-1) نقاط قوت و ضعف پیام كوتاه به عنوان ابزار تبلیغی    44
2-3-8-2) مزایای پیام كوتاه به عنوان ابزار تبلیغاتی    44
2-3-8-3) معایب پیام كوتاه به عنوان ابزار تبلیغی    46
2-3-9)  خصوصیات موبایل به عنوان ابزار  تبلیغاتی    48
2-3-10) عوامل موثر برای استفاده از تبلیغات موبایل    50
4 عامل عمده بر شرکت ها برای استفاده از تبلیغات موبایل اثر دارند که شامل موارد زیر است:    50
2-3-11) عوامل تاثیرگذار بر افراد برای استفاده از تبلیغات موبایل    51

 

بخش دوم: پیشینه تحقیق  تبلیغات موبایلی    54

مطالعات خارج از کشور:    54
مطالعات داخل کشور:    58
منابع و مآخذ    60
منابع لاتین:    62

لینک کمکی