فایل رایگان مبانی نظری سطح بندی نظام گردشگری روستایی با استفاده از مدل EP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبانی نظری سطح بندی نظام گردشگری روستایی با استفاده از مدل EP :

دید کلی :
هدف از این مبانی نظری سطح بندی نظام گردشگری روستایی با استفاده از مدل پتانسیل گردشگری EP می باشد.


توضیحات کامل :

جاذبه های گردشگری شهرستان رضوانشهر دارای جنبه های زیبا شناختی ، گردشگری ،تاریخی ، فرهنگی و بعضا تقدس گونه می باشند.به همین دلیل در طول تاریخ مورد توجه شهروندان استانی و شهرستانی و مسافران وگردشگران داخلی و خارجی بوده و هستند.از اینرو سطح بندی و بررسی دقیق این گونه چشم اندازها بسیار با اهمیت است.چرا که ارزیابی و سطح بندی سیستم های گردشگری از یک سو به گردشگران در انتخاب سایت های گردشگری و در نتیجه رضایتمندیشان کمک می کند و از سوی دیگر مدیران نیز می توانند درک بهترو صحیح تری از چگونگی برخورد با اینگونه محیط ها به دست آورند

 

 

لذا به نظر می‏رسد جهت پیشرفت در این زمینه، به خصوص در بخش منابع طبیعی صنعت گردشگری ایران باید : « به شیوه‏ای منسجم، كنترل شده و پایدار بر مبنای برنامه‏ریزی مؤثر، توسعه یافته و اداره گردد. به این ترتیب توریسم منافع قابل ملاحظه‏ی اقتصادی را بدون ایجاد مشكلات جدی اجتماعی و زیست محیطی برای ایران در پی خواهد داشت و علاوه بر این، منافع توریسم برای استفاده آتی حفظ می‏گردد. این تحقیق با توجه به شرایط فوق درنظر دارد تا نظام گردشگری روستایی را در این شهرستان با استفاده از مدل EP سطح بندی نماید.

 

 

 

 

 

فایل رایگان مبانی نظری سطح بندی نظام گردشگری روستایی با استفاده از مدل EP
فهرست مطالب
چکیده    1
مقدمه    3
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1 توریسم و گردشگری    13
2-2 تعریف اصطلاحات توریسم    15
2-3  طبقه‏بندی انواع توریسم    18
2-4 اشكال عمده توریسم    20
2-4-1 توریسم طبیعت یا اكوتوریسم    20
2-4-1-1 توریسم اقلیمی (كلیماتوریسم)    20
2-4-1-2 توریسم ساحلی    21
2-4-1-3 توریسم كوهستان و برف شهرها    22
2-4-1-4 توریسم جنگل    23
2-4-1-5 توریسم كویر و بیابان    23
2-4-1-6 توریسم آبهای معدنی و آبهای گرم    23
2-4-1-7  توریسم درمانی    24
2-4-1-8 توریسم ورزشی    24
2-5 گردشگری روستایی    24
2-5-1 محدوده گردشگری روستایی    25
2-5-2 اصول کلی برای گردشگری در روستا    28
2-5-3 فواید توسعه گردشگری روستایی    29
2-5-4 آسیب های توسعه گردشگری روستایی    32
2-5-5 خدمات گردشگری روستایی    35
2-5-6 فراورده کلی گردشگری روستایی    36
2-6 زیربناهای صنعت توریسم    37
2-7 عوامل موفقیت كشورها در جلب توریسم    38
2-8  اثرات گردشگری    41
2-9 اثرات زیست محیطی    42
2-10 اثرات اقتصادی گردشگری    47
2-11 اثرات فرهنگی- اجتماعی گردشگری    51
2-12 اثرات سیاسی توسعه گردشگری    55
2-13 نظریه های گردشگری    56
2-13-1 نظرات قضایی    56
2-13-2 نظرات تولیدی    56
2-13-3 نظرات تاریخی    57
2-13-4 نظرات مدیریتی    57
2-13-5 نظرات اقتصادی    58
2-13-6 نظرات جامعه شناسی    58
2-14 مکاتب گردشگری    60
2-14-1 مکتب آمریکا    60
2-14-2 مکتب کانادا    60
2-14-3 مکتب انگلیس    61
2-14-4 مکتب استرالیا    61
2-15 پیشینه تحقیق    62


منابع و مأخذ    

 

 

لینک کمکی