فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه گردشگری روستایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه گردشگری روستایی :

دید کلی :
دانلود فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه گردشگری روستایی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید در قالب 85 صفحه ورد


توضیحات کامل :

توسعه گردشگری روستایی به اشكال و دلایل مختلف در بسیاری از كشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه مورد توجه است، كه از مهم‌ترین دلایل توسعه این نوع از گردشگری می‌توان به رشد اقتصادی مناطق دورافتاده روستایی و افزایش درآمد جوامع روستایی، تنوع بخشیدن به اقتصاد جوامع روستایی و كاهش فشار بر منابع پایه اشاره نمود.توسعه گردشگری روستایی از جمله مسائلی است که پژوهشگران طی سالهای اخیر به آن توجه جدی داشته اند.

 

 

اما در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران این علم قدمت زیادی نداشته و به صورت نوپا است.  البته رویكردهای مختلف حاكم بر توسعه گردشگری روستایی در جوامع مختلف با یكدیگر تفاوت داشته و هر كدام از آن‌ها از الزامات، قواعد و استراتژی‌های خاص خود تبعیت می‌نمایند.امروزه در بسیاری از كشورهای جهان گردشگری روستایی توجه تعداد زیادی از گردشگران را به خود جلب كرده است و به عنوان یكی از مردمی‌ترین اشكال گردشگری به شمار می‌آید 

 

 

 


نمونه پیشینه پژوهش توسعه گردشگری روستایی

قادری اسماعیل و همکاران، 1390؛  توسعه گردشگری روستایی در بخش آسارا شهرستان كرج؛ در این پژوهش به توسعه گردشگری روستایی در بخش آسارا از شهرستان کرج پرداخته شده است. بخش آسارا علیرغم برخورداری از جاذبه های متعدد، اقدامات مناسبی که بتواند موجبات توسعه نظام گردشگری و جلب رضایت گردشگران را فراهم آورد، صورت نگرفته است. بر این اساس، وضعیت منطقه مورد مطالعه از نظر شرایط مقصد و فرصت های موجود در مبدا مورد مطالعه قرار گرفت و طی آن اثبات گردید که بخش آسارا از جاذبه های بیشماری برای توسعه گردشگری برخوردار است ولی از عدم برنامه ریزی و در نتیجه ضعف امکاناتی در مراکز گردشگری موجود رنج می برد. به همین منظور در این تحقیق سعی گردیده است برای غلبه بر مشکلات نظام گردشگری در بخش آسارا امکانات و موانع توسعه گردشگری آن شناسایی و راهکارهای مناسب ارائه گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه گردشگری روستایی
فهرست مطالب


2-    فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری توسعه گردشگری روستایی    11

2-1-    گردشگری روستایی    11
2-2-    تعریف گردشگری روستایی    12
2-2-1-    گردشگری عشایری (یک الگوی فضایی)    13
2-3-    قلمرو گردشگری روستایی    14
2-4-    انواع گردشگری روستایی    16
2-4-1-    گردشگری طبیعی/ روستایی    16
2-4-2-    گردشگری فرهنگی/ روستایی    16
2-4-3-    اكوتوریسم    16
2-4-3-1-    اكوتوریسم به عنوان یك مفهوم    17
2-4-4-    گردشگری دهکده‌ای    18
2-4-5-    گردشگری كشاورزی    18
2-4-6-    گردشگری مزرعه    19
2-4-7-    گردشگری سبز    19
2-5-    اثرات توسعه گردشگری روستایی    20
2-6-    گردشگری روستایی: مفاهیم و ارزیابی    23
2-7-    گردشگری روستایی، راهبرد توسعه‌ی روستایی    30
2-8-    پیشینه تاریخی گردشگری روستایی    31
2-9-    گردشگری روستایی در تجارب جهانی    34
2-9-1-1-    گردشگری روستایی در ایالات متحده آمریكا (ایالت یوتا)    35
2-9-1-2-    گردشگری روستایی در روستای «برونته» انگلستان    36
2-9-1-3-    طرح «تاركا» در انگلستان    37
2-9-1-4-    گردشگری روستایی در اسپانیا    39
2-9-1-5-    گردشگری روستای در استرالیا و نیوزلند    40

2-10-    مطالعات انجام شده پیرامون توسعه گردشگری روستایی    43


   منابع:    

 

 


فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه گردشگری روستایی
فهرست جداول
جدول (‏2 1(گستره فعالیت‌های تفریحی جهانگردی در حومه شهر    15
جدول (‏2 2) اهداف گردشگری سبز    20
جدول (‏2 3) پیامدهای اقتصادی گردشگری بر روی سكونتگاه های روستایی    22
جدول (‏2 4) پیامدهای اجتماعی- فرهنگی گردشگری بر روی سکونتگاه‌های روستایی    22
جدول (‏2 5) پیامدهای منفی توسعه گردشگری برای محیط    22
جدول (‏2 6) مثال‌هایی از معیارهای متفاوت ملی برای تعریف مناطق روستایی    26
جدول (‏2 7) گستره فعالیت‌های تفریحی در توریسم روستایی    27
جدول (‏2 8) ملاحظات توریسم روستایی    27
 

 

فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه گردشگری روستایی
فهرست اشکال

شکل (‏2 1) مدل مفهومی از گردشگری عشایری    14
شکل (‏2 2( جایگاه اكوتوریسم در فرآیند توسعه پایدار گردشگری    18
شکل (‏2 3) سلسله مراتب آگری توریسم (گردشگری كشاورزی)‏(منبع: 1999 clark)    25
 

لینک کمکی