فایل رایگان ویژگی های تبلیغات موبایلی و عوامل تاثیرگذار بر افراد برای استفاده از آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ویژگی های تبلیغات موبایلی و عوامل تاثیرگذار بر افراد برای استفاده از آن :

دید کلی :
هدف از این تحقیق بررسی فایل رایگان ویژگی های تبلیغات موبایلی و عوامل تاثیرگذار بر افراد برای استفاده از آن می باشد


توضیحات کامل :

تبلیغات موبایلی عبارت است از پرداخت ،غیر شخصی بودن ،حامی مشخص داشتن ،رسانه های انبوه  را مورد استفاده قراردادن وبه دنبال تشویق وتحت تاثیر قرار دادن (Yuan Yuan et al.., 2005, p: 2089). عوامل تاثیرگذار بر افراد برای استفاده از تبلیغات موبایل به شرح زیر می باشد :

 

  1. تبلیغات دهان به دهان  از طریق موبایل: این نوع تبلیغات اشاره به ارتباط شفاهی ، فرد به فرد بین یك گیرنده و یك پیام دهنده، دارد كه گیرنده آنرا به عنوان یك پیام غیر تجاری در مورد برند، كالا یا خدمت می پندارد. 
  2. تبلیغات مبتنی بر موقعیت: خدمات مبتنی بر موقعیت خدماتی هستند كه به وسیله موقعیت موبایل تعریف شده و بر آن تكیه داشته و بر اساس آن كار می كنند.این خدمات به مشتری اطلاعاتی مطابق با مكان وی ارائه می كند
  3. شخصی سازی: ارسال تصادفی پیام به تمام كاربران در دسترس ،منجر به نارضایتی كاربران وهزینه بالای تبلیغات در شركت ها می گردد.شخصی سازی یك عامل مهم در كاهش رنجش است.از طریق شخصی سازی ،میزان پیام هایی كه به مشتری ارسال می گردد كاهش می یابد ودیگر مشتری پیام های متعدد نامربوط دریافت نمی كند

 

 

 

 

 


فایل رایگان ویژگی های تبلیغات موبایلی و عوامل تاثیرگذار بر افراد برای استفاده از آن
فهرست مطالب
تبلیغات موبایلی    2

2-3-2) تاریخچه تبلیغات در ایران    3

2-3-2-1) موسسات تبلیغاتی در ایران    4
2-3-2-2) رشد کانون های تبلیغاتی و تنوع روش های تبلیغاتی    5
2-3-2-3) موسسات تبلیغاتی پس از انقلاب اسلامی    7
2-3-3) آمیخته بازاریابی و تعیین جایگاه تبلیغات    8
شکل 2-5 ) آمیخته بازاریابی وتعیین جایگاه تبلیغات درآن (محمدیان ،1388،ص 51 )    9
2-3-4) تبلیغات موبایلی    9

برخی از تعاریف تبلیغات موبایلی عبارت است از:    10

2-3-4-1) فعالیت های تبلیغات موبایلی    12
2-3-5) كانال های تبلیغات موبایلی    14
1.    کانال های تبلیغاتی آفلاین:    15
2.    تبلیغات موبایلی آنلاین    17
2-3-6) ویژگی های تبلیغات موبایلی    19
•    سودمندی ادراک شده    19
•    سهولت استفاده ادراک شده    21
•    شرایط تسهیلی    21
2-3-7) تاریخچه پیشرفت سرویس پیام کوتاه    22
2-3-8) انواع پیام كوتاه و پیام چند رسانه ای تبلیغاتی    24
2-3-8-1) نقاط قوت و ضعف پیام كوتاه به عنوان ابزار تبلیغی    25
2-3-8-2) مزایای پیام كوتاه به عنوان ابزار تبلیغاتی    25
2-3-8-3) معایب پیام كوتاه به عنوان ابزار تبلیغی    27
2-3-9)  خصوصیات موبایل به عنوان ابزار  تبلیغاتی    29

2-3-10) عوامل موثر برای استفاده از تبلیغات موبایل    31

4 عامل عمده بر شرکت ها برای استفاده از تبلیغات موبایل اثر دارند که شامل موارد زیر است:    31

2-3-11) عوامل تاثیرگذار بر افراد برای استفاده از تبلیغات موبایل    32

بخش چهارم: پیشینه تحقیق    35
مطالعات خارج از کشور:    35
مطالعات داخل کشور:    39
منابع و مآخذ    41
منابع لاتین:    43

لینک کمکی