فایل رایگان پروپوزال تاثیر نقش پرستیژ، اعتبار و تصویر برند با توجه به ریسک و کیفیت درک شده بر روی قصد خرید مجدد مشتریان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروپوزال تاثیر نقش پرستیژ، اعتبار و تصویر برند با توجه به ریسک و کیفیت درک شده بر روی قصد خرید مجدد مشتریان :

دید کلی :
هدف از این پروپوزال بررسی تاثیر نقش پرستیژ، اعتبار و تصویر برند با توجه به ریسک و کیفیت درک شده بر روی قصد خرید مجدد مشتریان می باشد


توضیحات کامل :

هدف اصلی تحقیق حاضر مطالعه اثر پرستیژ، اعتبار و تصویر برند بر قصد خرید مجدد می باشد. زیرا تحقیقات نشان داده اعتبار، یک عامل تعیین کننده کلیدی از مشخصه یک نام تجاری برای رساندن اطلاعات به صورت موثر، می باشد.

 

 

این موضوع اشاره می کند که نام های تجاری می توانند به عنوان نشان ها و مشخصه های معتبری به کار گرفته شوند چون آنها می توانند دربردارنده تلاش های زیادی در مورد استراتژی های ارتباطی بازاریابی پیشین باشند . به همین دلیل است که در قلب نام های تجاری به عنوان مشخصه ها، اعتبار برند قرار دارد. علاوه بر اعتبار برند، یک نشان-تجاری، معانی مهم نمادینی از یک کالا و خدمات را منعکس می سازد.

 

 

 

معانی نمادین موجود در یک نام تجاری ، اغلب می-تواند برای بیان  ارزش معتبر موقعیت یابی یک نام تجاری مورد  استفاده قرار گیرد که به پرستیژ برند اشاره دارد. با توجه به کاربرد بالقوه نام های تجاری، هم اعتبار و هم پرستیژ برند ممکن است بر تمایل به خرید نام تجاری مشتری تاثیر گذارد چون آن ها می توانند مشتری را قادر سازند نه تنها اطمینان خود را در انتخاب نام تجاری افزایش دهند، بلکه به آن ها این توانایی را می دهد تا موقعیت اجتماعی و ارزش خود را از طریق خرید نام تجاری ارتقاء دهند. .

 

 

 

 

 


 
فایل رایگان پروپوزال تاثیر نقش پرستیژ، اعتبار و تصویر برند با توجه به ریسک و کیفیت درک شده بر روی قصد خرید مجدد مشتریان
فهرست مطالب
فصل اول) کلیات تحقیق
1-1) مقدمه    2
1-2)  بیان مسئله    3
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش    4
1-4) اهداف تحقیق    5
1-5) سوالات تحقیق    5
1-7) تعریف اصطلاحات تخصصی تحقیق    8
1-7-1 ) اعتبار برند     8
1-7- 2) پرستیژ برند    9
1-7-3) تصویر برند    10
1-7-4) کیفیت درک شده    10
1-7- 5) صرفه جویی در هزینه اطلاعات    11
1-7-6) ریسک درک شده    11
1-7-7) درگیری محصول    12
1-7-8) دانش محصول    12
1-7-9) قصد خرید مجدد    13
1-8 ) قلمرو تحقیق    13
1-8-1 ) قلمرو موضوعی    14
1-8-2 ) قلمرو مکانی    14
1-8-3 ) قلمرو زمانی    14
1-9 ) خلاصه و جمع بندی    14

روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه    113
3-2) روش تحقیق    113
3-3) جامعه آماری پژوهش    115
3-4)حجم نمونه و روش نمونه گیری    116
3-5) روش و ابزارگردآوری اطلاعات    117
3-6) روایی و پایایی    119
3-6-1)روایی    119
3-6-2) پایایی    120
3-6-2-1) تحلیل عاملی    122
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها    123
3-8) نرم افزارهای تجزیه و تحلیل داده ها    123
3-9) خلاصه و جمع بندی    123

 

 


منابع   

 

 

لینک کمکی