فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد مشتری به برند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد مشتری به برند :

دید کلی :
دانلود فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد مشتری به برند بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


توضیحات کامل :

تعهد مشتری به برند، مفهوم جدید است و استدلال می شود که در نتیجه پیامدهای مورد انتظار مشتری از عرضه های شركت به بازار مانند پیامدهای حاصل از خرید یك محصول، احساس هویت با برند و غیره تحت تاثیر قرار می گیرد.

 

 

به گفته مورمان و همكاران 1992 تعهد مشتری عبارت است از : نوعی نگرش یا تمایل پایدار نسبت به یك شركت یا برندی خاص. اندازه ای كه مشتریان به عنوان اعضای یك سازمان از لحاظ روانی به یك سازمان، برند یا محصولات آن وابسته می شوند، و از طریق تمایل مستمر به حفظ عضویت، رابطه شان با سازمان مستحكم می شود.

 

 

تعهد به نام و نشان تجاری، نوعی تجربه پایدار، تعهد احساسی و تلاش برای آرزوی احساس هویت مستمر با یك برند است بنابراین تعهد مشتری، چیزی عمیقتر از تكرار خرید(وفاداری) از یك شركت است. همانطور که آکر (1991) اظهار می دارد : برند با کیفیت  بالا، منجربه افزایش تعداد مشتریان متعهد می شود و در نتیجه، افزایش تعاملات و ارتباطات بین مشتری و عرضه های شرکت به بازار با برند را به دنبال دارد. بنابراین، برند اولویت نهایی مشتری می شود. باورهای مشتری و در برخی از موارد شخصیت آنها را شکل می دهد. بنابراین تعهد مشتری، آرزوی مستمر مشتریان برای حفظ یک رابطه ارزشمند با برند یا سازمان است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تعهد، پیامدهای معامله را تحت تأثیر قرار می دهد. (Morgan & Hunt, 1994) 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد مشتری به برند
فهرست مطالب  
1-6 مدلهای نظری (نظریات) موجود در موضوع پژوهش    1
1-7 روش انجام پژوهش    5
1-7-2 متغیرهای تحقیق    5

فصل دوم ادبیات و پیشینه  تعهد مشتری به برند    8

2-1 مقدمه    9
2-2 برند    10
2-2-1 مفهوم برند    10
2-2-2 مزایای برند    12
تعهد    13
2-11-1 تعهد به برند    14
2-11-2 تعهد مستمر و تعهد عاطفی    16

2-12 پیشین تحقیق تعهد مشتری به برند  18

منابع    30
منابع فارسی    30
منابع انگلیسی    36

لینک کمکی