فایل رایگان ابعاد و اقسام رشد و فرق آن با عدم رشد در موارد مشابه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ابعاد و اقسام رشد و فرق آن با عدم رشد در موارد مشابه :

دید کلی :
هدف از این تحقیق بررسی فایل رایگان ابعاد و اقسام رشد و فرق آن با عدم رشد در موارد مشابه می باشد


توضیحات کامل :

از جمله چیزهائی كه باید به آن توجه داشت تفاوت میان رشد با تمییز است زیرا ممكن است نزدیك بودن مفهوم و معنای لغوی این دو واژه، سبب اشتباه و خلط میان این دو گردد. در اصطلاحات فقهی و اسلامی ما دو تعبیر داریم یكی تمییز و دیگری رشد.

 


     هر چند تمییز هم مرحله ای نازل از تكامل و رشد است ولی در اصطلاح این دو مقوله از یكدیگر جداست. تمییز عبارت است از این كه كودك در مراحل نازل شناخت، اجمالاً بین خوب و بد تفاوت می گذارد و سود و زیان را می شناسد، به عنوان مثال از این كه درباره او جملاتی كه مستلزم ذم است گفته شود، ناراحت و خجالت زده می شود و حتی ممكن است واكنش نشان دهد و همین طور از شنیدن چیزی كه مستلزم مدح است، خشنود می شود ولی رشد، مرحله خیلی بالاتر از تمییز است و حتی ممكن است و بسیار اتفاق می افتد كه فردی به بلوغ هم می رسد ولی هنوز به مرحله رشد نرسیده و به اصطلاح رشید نباشد.

 

 


   ***  از آن چه گفته شود معلوم می شود كه نسبت بین رشد و تمییز عموم و خصوص مطلق است، یعنی هر رشیدی ممیّز هم هست ولی هر ممیّزی رشید نیست.

 

 

 

در یك دسته بندی كلی می توان دو بعد اصلی برای رشد ذكر نمود: 
1- بعد جسمانی (رشد جسمانی) 
(البته در قرآن كریم موردی دیده نشده كه واژه رشد در مورد رشد جسمانی به كار رفته باشد). 
2- بعد عقلانی (عقلائی)

 

 


     رشد جسمانی: عبارتست از تغییرات تدریجی در جهت كمال كه در بدن انسان و شكل ظاهری او پدید می آید و با حواس ظاهری قابل مشاهده است مثل: افزایش قد، وزن، رشد و نمو استخوان ها و ... 
     رشد عقلانی: عبارتست از تكامل تدریجی قوای فكری انسان و رسیدن او به مرحله ای كه قدرت تشخیص خیر و شر و مصالح و مفاسد را داشته باشد و بتواند از امكانات و سرمایه های مادی و معنوی كه در اختیار دارد به نحو احسن و شایسته بهره برداری و استفاده نماید. 

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان ابعاد و اقسام رشد و فرق آن با عدم رشد در موارد مشابه
فهرست مطالب
گفتار اول) مفهوم رشد    5
بند الف) مفهوم لغوی رشد    6
بند ب) مفهوم اصطلاحی رشد    7
بند ج) مفهوم رشد در قرآن    9
بند د) مفهوم رشد در اصطلاح فقهی    13
1) مفهوم رشد در فقه امامیه و اقوال فقهاء    13
2) مفهوم رشد در فقه عامه    17
- تعریف غیر رشید (سفیه) در اصطلاح فقهی    19

 


گفتار دوم) فرق بین رشد با عدم رشد در موارد مشابه    25
الف) تفاوت رشد با تمییز    25
ب) تفاوت رشد با بلوغ و عقل    25
ج) تفاوت غیر رشید (سفه) با جنون    26
د) ارتباط بین عقل و رشد در غیر رشید (سفیه)    27
هـ) فرق سفاهت با صغر    27

 

گفتار سوم) ابعاد و اقسام رشد    29
بند الف) ابعاد مختلف رشد    29
1- بعد جسمانی (رشد جسمانی)    29
2- بعد عقلانی (عقلائی)    29
3- ارتباط رشد عقلانی و رشد جسمانی    29
بند ب) اقسام رشد به اعتبارات مختلف    30
1) رشد فردی و اخلاقی    30
2) رشد در عبادت    30
3) رشد از نظر آموزش و پرورش    32
4) رشد ملّی    32


گفتار چهارم) دلیل شرط بودن رشد    34
بند الف) دلیل شرط رشد    34
بند ب) آیا برای حصول رشد سن معینی لازم است    35
فایل رایگان ابعاد و اقسام رشد و فرق آن با عدم رشد در موارد مشابه
فهرست منابع    37


 

لینک کمکی