فایل رایگان مبانی نظری اثرات شبکه های اجتماعی اینترنتی بر مشارکت سیاسی کاربران در انتخابات ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبانی نظری اثرات شبکه های اجتماعی اینترنتی بر مشارکت سیاسی کاربران در انتخابات ایران :

دید کلی :
هدف از این فایل رایگان مبانی نظری اثرات شبکه های اجتماعی اینترنتی بر مشارکت سیاسی کاربران در انتخابات ایران می باشد


توضیحات کامل :

در حال حاضر بحث های بسیاری پیرامون شیوه های گوناگون کاربرد این سایتهای اجتماعی توسط کاربران و نیز طرق گوناگون تاثیرگذاری این سایتها  بر کاربرانشان در جریان است و پژوهشهای فراوانی در خصوص جنبه های مختلف شبکه های اجتماعی اینترنتی انجام گرفته است که موجی از علاقه مندی را در میان پژوهشگران سبب شده است. 

 

 

امروزه محققین علاقه مند به بحث و تحقیق پیرامون سایتهای اجتماعی نگرانی عمیق خود را از مسائلی همچون شکسته شدن حریم خصوصی و سوءاستفاده از مسائل شخصی و خصوصی افراد و  مشکلات پیرامون امنیت اطلاعات بر  روی شبکه ابراز می دارند. 

 


بویژه سوءاستفاده از کودکان و زنان کانون این نگرانیها می باشد. نکته نگران کننده تر در این زمینه عدم آگاهی کاربران و یا مسامحه و بی توجهی آنان به مخاطرات احتمالی ایجاد شده بر اثر ارتباطات شکل گرفته در فضای مجازی است. به رغم اینگونه مباحث، امکانات متنوع و نوینی که فناوریهای  نوین ارتباطی و با تاکید بیشتر سایتهای اجتماعی در اختیار افراد قرار می دهند و به خصوص امکان  ایفای نقش فعالانه برای کاربران موجب شده است تا چهره مثبتی از این سایتها در نزد عموم و به خصوص جوانان ایجاد شده و شاهد افزایش تصاعدی تعداد این سایتها و کاربرانشان باشیم. از این رو به طور حتم در آینده نه چندان دور این سایتها سطح تاثیرگذاری بسیار بالاتری خواهند داشت که توجه ویژه ای را می طلبد.

 


 

 

این نوشتار فصل دوم پایان نامه اثرات شبکه های اجتماعی اینترنتی بر مشارکت سیاسی کاربران در انتخابات ایران می باشد که در آن پس از تعاریف و کلیات به مدل تحلیلی پژوهش می پردازیم و در ادامه به پیشینه موضوع را بررسی میکنیم و در آخر به تشریح شبکه های اجتماعی اینترنتی، تاریخچه شکل گیری، ویژگیها و تمایزها می پردازیم

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان مبانی نظری اثرات شبکه های اجتماعی اینترنتی بر مشارکت سیاسی کاربران در انتخابات ایران
فهرست مطالب
چکیده               14
فصل اول: مقدمات و کلیات         15
بیان مساله15                                  
         اهمیت پژوهش                             17
نتیجه و کاربرد پژوهش                 17
پیشینه تحقیق                                 18
سئوال اصلی                                  25
فرضیه اصلی                                 25
فرضیه رقیب                                 25
تعریف مفاهیم                              25
متغیرها                                         28
روش تحقیق                                 28
جامعه آماری پژوهش                   28                                    
روش نمونه گیری و حجم نمونه    28
پایایی پرسش نامه                          31
چارچوب نظری                            32       

 

 


                
فصل دوم: مدل تحلیلی پژوهش    38

 

 

 

فصل سوم:  شبکه های اجتماعی اینترنتی، تاریخچه شکل گیری، ویژگیها و تمایزها              45 
ظهور نسل دوم وب و پیدایش شبکه های اجتماعی اینترنتی        45
"وب2 " چیست؟                         47
تاریخچه شکل گیری شبکه های اجتماعی  اینترنتی و روند تکامل آنها                                  53
علل رشد سریع شبکه های اجتماعی اینترنتی                              56
ویژگیهای شبکه های اجتماعی اینترنتی                                     58
عملکرد شبکه های اجتماعی اینترنتی                                        59
انواع سایتهای اجتماعی اینترنتی     61

 

 


فایل رایگان مبانی نظری اثرات شبکه های اجتماعی اینترنتی بر مشارکت سیاسی کاربران در انتخابات ایران
فهرست منابع                              
 

 

 


 

لینک کمکی