فایل رایگان جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته 1

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته 1 :

دید کلی :
فایل رایگان جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته 1 129 صفحه pdf فایل رایگان جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته 1
فهرست مطالب: حساب تغییرات / ضرائب لاگرانژ / اختلالات جبری و غیر جبری / معادلات با مشتقات جزئی و تبدیلات انتگرالی / توابع مختلط / روش باقیمانده وزنی / جبر ماتریس


توضیحات کامل :

فایل رایگان جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته 1

129 صفحه pdf

فایل رایگان جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته 1
فهرست مطالب:

حساب تغییرات / ضرائب لاگرانژ / اختلالات جبری و غیر جبری / معادلات با مشتقات جزئی و تبدیلات انتگرالی / توابع مختلط / روش باقیمانده وزنی / جبر ماتریس

 

لینک کمکی