فایل رایگان مبانی نظری رابطه توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبانی نظری رابطه توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی :

دید کلی :
هدف از این مبانی نظری بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام می باشد


توضیحات کامل :

توسعه منابع انسانی را می توان فرایند توسعه و برانگیختن تخصص های انسانی از طریق توسعه ی سازمانی و آموزش كاركنان و توسعه به منظور عمل كرد تعریف كرد، یا در تعریف دیگر،  توسعه ی منابع انسانی را می توان فرایند یا فعالیتی كوتا ه مدت یا بلندمدت به منظور توسعه دانش، تخصص، بهره وری و رضایت كاری در سطوح مختلف فردی، تیمی، سازمانی یا ملی نامید (مك لین ،2011).

 


تغییرات فناوری و کاری، بقای سازمانها را تهدید می کند. تعداد اندکی ازسازمانهای اطلاعاتی می‌توانند نیروهای داخلی خود را تغییر داده و نیروهای خارجی تأثیر گذار را کنترل کنند. اگر چه اکثر سازمانها به اهمیت پاسخگویی سریع به شرایط متغیر بازار آگاه بوده‌اند، اما هرگز نتوانسته‌اند طوری طراحی شوند که قادر به انجام آن باشند. هر سازمانی باید خود را در راستای پاسخگویی به مجموعه‌ای از نیروهای داخلی و خارجی، به صورت چابک طراحی کند. سازمانهای مجازی نمونه کاملی از سازمانهای چابک هستند که امروزه با سرعت بالایی در حال شکل‌گیری هستند و می‌توانند پاسخی به این نیاز جدید باشند (فتحیان و گلچین پور، 1390).

 

 


محیط کنونی سازمان ها پیچیده و دشوارتر شده و رهبران سازمان ها با مشکلات غیرقابل پیش بینی روبرو شده اند که انعطاف پذیری بالای آن ها را در رفع مشکلات و مواجهه با محیط پرتلاطم پیرامون سازمان ها می‌طلبد. در برخی از سازمان ها ملاحظه می‌شود که بین عقاید زیربنایی، ارزش ها و مفروضات اعضای سازمان و رهبران هم سویی وجود ندارد که این خود باعث بروز مشکلاتی در تعهد کارکنان نسبت به سازمان شده و سبب عملکرد پائین، غیبت و ترک خدمت کارکنان می‌شود (کورت ، 2012).

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان مبانی نظری رابطه توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی
فهرست مطالب
چكیده    1

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه    3
1-2 بیان مسئله تحقیق    4
1-3 ضرورت انجام تحقیق    5
1-4 اهداف تحقیق    6
1-4-1 هدف اصلی    6
1-4-2 اهداف فرعی    6
1-5 فرضیه‏های تحقیق    7
1-5-1 فرضیه اصلی    7
1-5-2 فرضیه های فرعی    7
1-6تعاریف واژگان    7

 


فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه    10
2-2 توسعه ی منابع انسانی    11
2-2-1 مفهوم توسعه ی منابع انسانی    11
2-2-2 سطوح تجزیه و تحلیل در توسعه ی منابع انسانی    14
2-2-3 مدل های توسعه منابع انسانی    15
2-2-4 مدل های عقلایی توسعه ی منابع انسانی    16
2-2-5 مدل های طبیعی توسعه ی منابع انسانی    16
2-2-5 رویكرد باز و بسته به توسعه ی منابع انسانی    20
2-2-6 توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از نیاز    21
2-2-7 توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از فرصت    21
2-2-8 توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از قابلیتها    22
2-2-9 توسعه ی منابع انسانی مدل I-A    22
2-2-10 هویت بخشی    23
2-2-11 هم آهنگ سازی    23
2-2-12 موفقیت    24
2-2-13 انطباق    24
2-3- چابکی سازمانی    25
2-3-1 مفاهیم و تعاریف چابکی    25
2-3-2 تولید چابک؛ سرآمد روشهای تولیدی    29
2-3-3 قواعد کلی تولید چابک    29
2-3-4 تعاریف تولید چابک     30
2-3-5 مزایای حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمان    30
2-3-6 دلایل نیاز سازمانها به تشکیل سازمان چابک (مجازی)     31
2-3-7 ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی    31
2-3-8 اصول و شاخصهای چابكی در بخش دولتی    33
2-3-9 ابعاد چابكی در بخش دولتی    34
2-3-10 قابلیتهای چابکی :    34
2-3-11 مشخصات معماری سازمان چابک:    37
2-3-12 مدل مفهومی چابك سازی     37
2-4 پیشینه تحقیق    39
2-4-1 پیشینه داخلی    39
2-4-2 پیشینه خارجی    41
2-5  مدل مفهومی‌پژوهش    44

 

منابع

 

 

فایل رایگان مبانی نظری رابطه توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی
فهرست شكل‌ها
شكل2-1 رابطه ی میان استراتژی سازمان و توسعهی منابع انسانی استراتژیك    17
شکل 2-2 استراتژی های منابع انسانی    18
شكل 2-3 نقاط مرجع استراتژیك    19
شکل 2-4 رویکردهای مختلف به توسعه منابع انسانی    21
شکل2-5 ابعاد چابکی در بخش تولید    34
شکل 2-6 مبانی چابکی    36
شکل 2-7 مدل مفهوم چابک سازی    38
 

لینک کمکی