فایل رایگان بررسی روند حجم پولشویی و تاثیر آن بر مصرف در ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی روند حجم پولشویی و تاثیر آن بر مصرف در ایران :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه شناسایی ابعاد مختلف پدیده پولشویی و بررسی موشکافانه آثار آن می باشد


توضیحات کامل :

پولشویی، فعالیتی مجرمانه است که در جریان آن عواید ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی در مسیرهای قانونی قرار می‌گیرد و به ظاهر تطهیر می‌شود؛ فرآیندی که آثار جبران‌ناپذیری را بر پیکره‌ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بر جای می‌گذارد. با توجه به جهانی بودن آثار و فعالیت‌های ناشی از پولشویی، مطالعات دقیق در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.

 

 

 

در این مقاله نیز برای اولین بار با استفاده از رویکرد متغیر پنهان و استفاده از نرم‌افزار آموس گرافیک به برآورد نسبت حجم پول‌های کثیف به نقدینگی و تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی، به طور اخص بر مصرف، پرداخته شده است. دوره مورد مطالعه سال‌های 89 – 1358 می‌باشد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می‌دهد اگر چه در طی دوره‌ی مورد بررسی این متغیر دارای نوساناتی است اما دارای روند کاهشی بوده است، همچنین نتایج تحقیق نشان‌دهنده‌ی تأثیر مثبت پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران است.
 
 

لینک کمکی