فایل رایگان بررسی تطبیقی پولشویی در حقوق جزا ایران و افغانستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی تطبیقی پولشویی در حقوق جزا ایران و افغانستان :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی تطبیقی جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان می باشد


توضیحات کامل :

این پایان نامه درباره پولشویی و با عنوان بررسی تطبیقی بزه پولشویی در حقوق جزا ایران و افغانستان می باشد.پول‌شویی که فرایند تبدیل پول‌های کثیف ناشی از فعالیت‌های نامشروع، غیرقانونی و بزهکارانه به پول‌های پاک و دارایی‌های مشروع و قانونی است جزئی از یک نظام ناسالم اقتصادی است که اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و غیرکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی، بستر مناسبی را برای عملیات پول‌شویی فراهم می‌نماید.

 

 

 

پول‌شویی دارای اثرات گسترده‌ی نامطلوب و زیانباری است که فرار مالیاتی، فرار سرمایه از کشور جهت تطهیر، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نقدینگی، افزایش تورم، تهدید امنیت ملی و اقتصادی کشور، انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و امکان ادامه حیات آنان، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد، تضعیف بخش خصوصی، فاسد شدن حکومت و بروز تنش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه از جمله پیامدهای مذموم جرم پول‌شویی است. اقتصاد افغانستان نیز به دلیل بی‌نظمی نظام اقتصادی کشور، ناکارآمدی و عدم نظارت صحیح و جدی دولت بر گردش پولی و مالی کشور، عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول، بستر مناسبی برای پدیده‌ی پول‌شویی می‌باشد.

 

 

 

 

از این رو دولت‌ها برای جلوگیری از وقوع جرم پول‌شویی و پیشگیری از آثار مخرب آن بر اقتصاد ملی، امنیت جامعه و حفظ اقتدار خود، همگام با اسناد بین‌المللی دست به جرم‌انگاری این رفتار مجرمانه زده و آن را ممنوع و برای مرتکبین این جرم مجازات تعیین نموده‌اند که دولت جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نیز در حقوق کیفری خود تدابیری را برای جلوگیری و مبارزه با آن پیش بینی نموده‌اند.

 

 

 

 

 

فایل رایگان بررسی تطبیقی پولشویی در حقوق جزا ایران و افغانستان
فهرست مطالب
مقدمه    1
بیان مسأله    1
سؤال های اصلی تحقیق    4
سوابق پژوهشی موضوع    4
روش تحقیق    5
نتایج عملی قابل پیشبینی از تحقیق    5

 

 


فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی    3
بند اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی    3
1- تعریف پول‌شویی در لغت    3
2- مفهوم پول‌شویی در دکترین    5
3- تعریف قانونی پول‌شویی    8
4- تعریف پول‌شویی در اسناد بین‌المللی    13
4-1- کنوانسیون وین 1988    13
4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی 1989    14
4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990    15
4-4- کنوانسون پالرمو 2000    15
بند دوم: مفاهیم مرتبط    16
1- جرایم مقدم و جرم پول‌شویی    16
2- جرم مخفی کردن و جرم پول‌شویی    21
مبحث دوم: مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی    23
بند اول: مبانی فقهی    23
1-آیات    23
2- روایات    25
2-1- خطبه حضرت علی (ع)    26
2-2- حدیثی از حضرت سجاد (ع)    26
3- قواعد فقهی    27
3-1- قاعده لاضرر    27
3-2- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه    29
3-3- اصل ضمان ید متعاقبه    29
بند دوم: مبانی جرم شناسانه    30
بند سوم: مبانی اقتصادی    33
1- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد    34
2- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی    34
3- تضعیف بخش خصوصی    35
4- تضعیف همگرایی بازارهای مالی    35
مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پول‌شویی    36
بند اول: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق‌های ملی    36
1- آمریکا    37
2-انگلستان    38
3- ایرلند شمالی و اسکاتلند    40
4- سوئیس    41
5- ژاپن    42
بند دوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در مقررات بین‌المللی    43
1- اقدامات جهانی    43
2- اقدامات منطقه‌ای    45
بند سوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران و افغانستان    47
1- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران    48
2- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق افغانستان    54

 

 


فصل دوم: اوصاف، مراحل و روش‌های جرم پول‌شویی

مبحث اول: اوصاف جرم پول‌شویی    63
بند اول: سازمان یافتگی    63
بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان    69
بند سوم: فراملی بودن    72
بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا    75
مبحث دوم: مراحل جرم پول‌شویی    78
بند اول: استقرار    79
بند دوم: استتار    81
بند سوم: ادغام    84
مبحث سوم: روش‌های جرم پول‌شویی    86
بند اول: استفاده از سیستم بانکی    87
بند دوم: استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع    93
بند سوم: استفاده از پناهگاه‌های پولی و مالیاتی    96
بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی    99

 

 


فصل سوم: عناصر جرم پول‌شویی

مبحث اول: عنصر قانونی جرم پول‌شویی    111
مبحث دوم: عنصر مادی جرم پول‌شویی    114
بند اول: رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی    116
بند دوم: موضوع جرم پول‌شویی    123
بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پول‌شویی    125
مبحث سوم: عنصر روانی    129
بند اول: سوءنیت عام    132
بند دوم: سوءنیت خاص    133

 

 


فصل چهارم: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پول‌شویی

مبحث اول: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری    139
بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی    139
1- شناسایی مشتری    140
2-طبقه‌بندی مشتری بر مبنای ریسک    143
3-گزارشدهی و تشخیص موارد مشکوک    145
بند دوم: ضمانت اجرای کیفری    149
1- مجازات‌های اصلی    149
1-1- حبس    149
1-2- مجازات‌های مالی    155
1-2-1- جزای نقدی    156
1-2-2- مصادره    161
2- مجازات‌های تبعی و تکمیلی    167
2-1- محرومیت‌های اجتماعی    168
2-2- انتشار حکم محکومیت    170
مبحث دوم: نحوه رسیدگی    172
بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن    173
بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پول‌شویی    184
1- شورای عالی مبارزه با پول‌شویی    184
2- واحد استخبارات مالی    188
مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پول‌شویی    192
بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت    192
بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم    194
بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل    198

 


نتیجه    203

 


منابع    220
قوانین    220
منابع فارسی:    220
کتاب ها    220
مقالات    222
پایان نامه‌ها    225
منابع عربی:    226
کتابها    226
چکیده انگلیسی    228

لینک کمکی