فایل رایگان تشریح ویژگیها، مراحل و روشهای جرم پولشویی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تشریح ویژگیها، مراحل و روشهای جرم پولشویی :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه فایل رایگان تشریح ویژگیها، مراحل و روشهای جرم پولشویی می باشد


توضیحات کامل :

نمونه پایان نامه پولشویی با عنوان تشریح ویژگیها، مراحل و روشهای جرم پولشویی می باشد. برای شناخت کامل یک جرم، صرف ارائه تعریفی از آن کفایت نمی‌کند و برای شناخت و مبارزه با یک جرم می‌بایست همه جوانب کار را در نظر گرفت.

 

 

 

اینکه یک رفتار مجرمانه تحت کنترل و خنثی شدن قرار گیرد نیاز مند آن است که ویژگی‌ها و روش‌های ارتکاب جرم نیز شناخته شود و مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با آن به مقابله پرداخت. لذا ابتدا اوصاف جرم پول‌شویی و سپس مراحل و روش‌های جرم پول‌شویی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان تشریح ویژگیها، مراحل و روشهای جرم پولشویی
فهرست مطالب

تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی    3

بند اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی    3
1- تعریف پول‌شویی در لغت    3
2- مفهوم پول‌شویی در دکترین    5
3- تعریف قانونی پول‌شویی    8
4- تعریف پول‌شویی در اسناد بین‌المللی    13
4-1- کنوانسیون وین 1988    13
4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی 1989    14
4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990    15
4-4- کنوانسون پالرمو 2000    15
بند دوم: مفاهیم مرتبط    16
1- جرایم مقدم و جرم پول‌شویی    16
2- جرم مخفی کردن و جرم پول‌شویی    21

 

 

فصل دوم:    اوصاف، مراحل و روش‌های جرم پول‌شویی    24

مبحث اول: اوصاف جرم پول‌شویی    25
بند اول: سازمان یافتگی    25
بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان    31
بند سوم: فراملی بودن    34
بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا    37
مبحث دوم: مراحل جرم پول‌شویی    40
بند اول: استقرار    41
بند دوم: استتار    43
بند سوم: ادغام    46
مبحث سوم: روش‌های جرم پول‌شویی    48
بند اول: استفاده از سیستم بانکی    49
بند دوم: استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع    55
بند سوم: استفاده از پناهگاه‌های پولی و مالیاتی    58
بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی    61

 

 


منابع    71
قوانین    71
منابع فارسی:    71
کتاب ها    71
مقالات    73
پایان نامه‌ها    75
منابع عربی:    76
کتابها    76


 
 

لینک کمکی