فایل رایگان مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران :

دید کلی :
هدف از این فایل رایگان مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران می باشد


توضیحات کامل :

در فصل دوم، ضمن معرفی پولشویی و آثار آن، با توجه به این که کانون توجه این پایان نامه بررسی اثر پولشویی بر مصرف است، این مسأله به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع در این فصل استدلال شد که در فرآیند ارتکاب جرائم منتهی به پولشویی، منابع مالی از قربانیان به مجرمان منتقل می شود، با توجه به متفاوت بودن الگوی مصرف جنایتکاران با الگوی مصرف شهروندان معمولی، پول منتقل شده از قربانیان به مجرمین در مواردی غیر از مصارف اولیه هزینه می شود؛

 

 

زیرا هدف اصلی مجرمین استفاده از این پول ها در مواردی است که از هرگونه پیگرد قانونی در امان باشند. مثلاً این پول در بنگاه ها سرمایه گذاری شده و یا صرف خرید کالاهای لوکس، جواهرات و عتیقه جات می شوند در حالی که قربانیان این پول را در مصارف روزمره و قانونی هزینه می کردند (ملون، 2003). بنابراین عمل پولشویی موجب خریداری دارایی های بخش حقیقی، جواهرات، اشیای هنری و لوکس شده، و بدین ترتیب این پول ها نمی توانند نظر ناظران مالی را به خود جلب نمایند. قربانیان معمولاً این پول ها را پس-انداز کرده یا صرف خرید لوازم مصرفی خود می کنند. و نهایتاً در انتهای فصل دوم مروری بر مطالعات پیشین ارائه شده است.

 

 

 


 

 

 

 

 

 


فایل رایگان مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران
فهرست مطالب


فصل دوم: مبانی نظری و مطالعات پیشین پولشویی   9

2 - 1 مقدمه    11
2 - 2 مفاهیم کلی جرم پولشویی    12
2 - 3 تاریخچه پول‌شویی    17
2 - 4 فرآیند پولشویی    18
2 - 4 - 1 جایگذاری    19
2 - 4 - 2 لایه‌چینی    19
2 - 4 - 3 یکپارچه‌سازی    20
2 - 5 روش های پولشویی    21
2 - 5 - 1 پولشویی در بخش مالی    21
2 - 5 - 2 پولشویی در بخش واقعی اقتصاد    25
2 - 5 - 3 سایر راه های پولشویی    26
2 - 6 پولشویی در بخش املاک و مستغلات    27
2 - 6 - 1 - سوء استفاده احتمالی از بخش املاک و مستغلات    27
2 - 6 - 2 – شاخص ها    30
2 - 7 آثار پولشویی    33
2 - 7 - 1 آثار اقتصادی پولشویی    34
2 - 7 - 2 تأثیرات پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد    39
2 - 7 - 3 تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد    43
2 - 7 - 4 تأثیرات پولشویی بر بخش پولی اقتصاد    43
2 - 7 - 5 تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد    45
2 - 7 - 6 آثار اجتماعی پولشویی    47
2 - 7 - 7 آثار سیاسی پولشویی    49
2 - 8 تأثیر پولشویی بر مصرف    50
2 - 9 مبارزه بین المللی علیه پولشویی    59
2 - 9 - 1 مبارزه با پولشویی در اسناد بینالمللی    59
2 - 9 - 2 پولشویی در ایران    62
2 - 9 - 3 قوانین مبارزه با پولشویی در ایران    63

2 - 10 مطالعات صورت گرفته در زمینه برآورد حجم پولشویی در اقتصاد    63

خارج کشور    64
داخل کشور    68

2 - 11 مطالعات صورت گرفته در زمینه اثرات پدیده پولشویی بر متغیرهای کلان اقتصادی    68

خارج کشور    68
داخل کشور    71
2 - 12 جمع بندی    71

 

 

 


 

جدول شماره 2-1- تأثیرات پولشویی و نحوه تأثیرگذاری آن بر بخش-های مختلف71
شکل شماره 4-2- نتایج تخمین پولشویی101


 

لینک کمکی