فایل رایگان مبارزه با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بین المللی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبارزه با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بین المللی :

دید کلی :
هدف از این پایان نامهفایل رایگان مبارزه با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بین المللی می باشد


توضیحات کامل :

این پایان نامه درباره مبارزه با پولشویی و با عنوان مبارزه با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بین المللی می باشد. هدف از این پایان نامه در واقع مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل می باشد.
 

 

 

آمیخته بودن پدیده پولشویی با فعالیت های بزهکارانه و نقش اساسی در تسهیل ارتکاب جرایم، عزم بین المللی را بر آن داشت که در خصوص مبارزه با پولشویی از دهه 1980  به صورت جدی تر به آن پرداخته تا بدین وسیله با این جرم به مقابله بر خیزند. هم اکنون اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی در 140کشور جهان وجود دارد و با توجه به پیچیده شدن این جرم در کشور های مذکور از حالت فیزیکی و سخت افزاری خارج شده و به حالت نرم افزاری می پردازد.

 

 


با بررسی مباحثی که مطرح گردید پولشویی یکی از جرایم عمده در سطح دنیاست که تاثیر گسترده ای بر اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست و بنگاه ها و موسسات فعال در جامعه دارد. از یک سو افزایش تمرکز پولشویان بر فعالیتهای بانکی به عنوان ابزاری مناسب برای پولشویی، بویژه در کشورهایی که قوانین سهل تری در مبارزه با پولشویی دارند و از سوی دیگر افزایش نظارت و اعمال جرایم سنگین مالی و غیر مالی بر بانکها و موسسات مالی که قوانین مبارزه باپولشویی را رعایت نمی کنند سبب می گردد که موسسات برنامه های موثرتری داشته باشند.

 

 

 

 با توجه به ضرورت مبارزه با پولشویی در ایران نیز بعد از تصویب قانون مبارزه با پولشویی گام های موثری در این خصوص برداشته شده است اما علاوه بر آن باید نظارت برحسن اجرا و ضمانت اجرای قانون مبارزه با پولشویی را بیش از پیش اهمیت داده و با همکاری و مساعدت کشورهایی که در این امر موفق بوده اند با پولشویی مبارزه نمود. اما باید اعتراف داشت که یکی از عوامل موثر میتواند رسانه ها باشند که با شناساندن این جرم به تمامی آحاد جامعه از ارتکاب آن جلوگیری کند. زیرا بسیاری از مرتکبین این جرم سرقت وقاچاق مواد مخدر وکلاهبرداری و... را جرم می دانند و پولشویی برای آنها جرم شناخته نمی شود با توجه به فرهنگ سازی در رسانه ها و بالا بردن سطح آگاهی افراد تاثیر بسزایی دارد، علاوه برآن این جرم به دلیل مدرن بودن آن در بعضی از موارد رد پایی از مرتکبین آن نمی توان یافت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان مبارزه با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بین المللی
فهرست مطالب 
عنوان
چکیده
مقدمه
1.بیان مسئله
2.پیشینه تحقیق
3.سوالات وفرضیه های پژوهش
4.سازمان‌دهی پژوهش
5.اهداف تحقیق
6.نوع وروش تحقیق

بخش اول  کلیات
فصل اول  تعریف مفاهیم و تاریخچه
گفتار اول  مفاهیم اساسی
بند اول  تعریف پول کثیف
الف  درحقوق ایران
1. معنای لغوی
2. معنای اصطلاحی
ب  تعریف پول کثیف در عرصه بین‌المللی
1.معنای لغوی
2. معنای اصطلاحی
بند دوم  معنای لغوی واصطلاحی پولشویی در حقوق ایران
الف  معنای لغوی پول شویی
ب  پولشویی در اصطلاح
بند سوم تعریف پولشویی‏ درعرصه بین الملل
الف  تعریف لغوی
ب  تعریف اصطلاحی
گفتار دوم  تاریخچه وزمینه وفرایندپولشویی
بند اول  تاریخچه وزمینه پولشویی
الف  در ایران
1.ایران در مسیر ترانزیت گسترده مواد مخدر منطقه
2.اقتصاد نابسامان ایران، مناسب‏ترین بستر پولشویی مافیای مواد مخدر
3.عمله‏های ایرانی درخدمت پولشویی
ب  تاریخچه پولشویی و زمینه های آن در جهان

فصل دوم  فرایند پول‏شویی

گفتار اول   عملیات پول‏شویی
بند اول  مراحل پول شویی
الف  موقعیت‏یابی
ب  تغییر وضعیت
ج) ادغام و ترکیب
گفتار دوم   روش های پولشویی
بند اول  روش پولشویی سنتی
الف  اسمورفینگ (تکثیر سپرده ای)
ب   حساب های وابستگان
ج  حسابهای دسته جمعی
د  حساب های انتقالی واسط
ه  حواله های بانکی وغیره
و  ترتیبات وثیقه‌ای وام
ز  حساب های غیر فعال
ح  شرکت های مجازی(کاغذی)
ط  شرکت های بیمه
ی   صرافی ها
ک‌  تجارت بین الملل
ل‌  بازار اوراق بهادار
بند دوم   روش های پولشویی الکترونیکی
الف‌  بانکداری پیوسته
1.افتتاح حساب با استفاده از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری
2.استفاده از فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال
3.استفاده از عاملین پولشویی
ب  قمار اینترنتی
ج  کارت های از پیش پرداخت شده
د  حراج های پیوسته
ه   بانکداری از طریق موبایل
و  خرید و فروش الکترونیکی فلزات گرانبها
ی  بازی های رایانه ای پیوسته
بند سوم  مقایسه پولشویی سنتی با پول مدرن

 

 

 

بخش دوم  جرم انگاری و اقدامات صورت گرفته علیه پول شویی

فصل اول  جرم انگاری پول شویی
گفتار اول  تاریخچه و ضرورت و ایرادات ومستندات جرم انگاری
بنداول  تاریخچه جرم انگاری پولشویی
بند دوم  ضرورت جرم انگاری پول‌شویی
بند سوم   ایرادهای وارده بر جرم‌انگاری پول‌شویی
الف  قاعده ید
ب   قاعده سوق
ج   قاعده صحت
گفتار دوم  مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی
الف   مستندات بین‌المللی ومنطقه‌ای
1. کنوانسیون سازمان ملل‌متحدبرای مبارزه باقاچاق موادمخدروداروهای روان‌گردان مصوب 20 دسامبر 1988 وین
2. کنوانسیون سازمان ملل‌ علیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال 2000 پالرمو
3.کنوانسیون راجع به تطهیر، بازرسی،‌توقیف ومصادره عواید ناشی از جرم شورای اروپا مصوب 1990 استراسبورگ
4. گزارش گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی (معروف به چهل توصیه)مصوب 1990 و اصلاحی1996
ب  مستندات داخلی
1. مستندات فقهی
2. مستندات حقوقی

فصل دوم  اقدامات انجام شده علیه پول شویی

گفتار اول  اقدامات جهانی به منظور مبارزه با پول‏شویی
بند اول   پیمان نامه وین (1988)
بند دوم   اعلامیه بال (1988)
بند سوم   کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(2000)
بند چهارم   گروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی
بند پنجم  گروه اگمونت متشكل از واحدهای اطلاعات مالی
بند ششم  قطعنامه سازمان بین المللی بورس های اوراق بهادار 1992
بند هفتم  انجمن بینالمللی نظار بیمه
بند هشتم  كنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم
بند نهم  قطعنامه 1373 شورای امنیت
بند دهم  سازمان ملل  مدل پیشنهادی قانون مبارزه با پولشویی
الف)شناسایی مشتری
ب)گزارش‏دهی معاملات مالی
ج)نگهداری سوابق شناسایی مشتری و گزارش‏دهی معاملات
د)تدوین سیستم‏های کنترل داخلی و آموزش کارکنان
گفتار دوم  اقدامات صورت گرفته در خصوص مبارزه با پولشویی در ایران
بند اول  قبل از تصویب قانون مبارزه با پول شویی
الف قوانین
1. اجرای اصل49قانون اساسی
2. لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19خرداد 1359
3. قانون مجازات اسلامی
4. قانون منع خرید وفروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب 1367
5. قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ب  ضمایم
1.قوانین
2. آیین نامه ها و مقررات دولتی
اول  آیین نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب 2/11/1367
دوم   آیین نامه اجرایی انسداد مرزها مصوب 18/11/1367
سوم   آیین نامه اجرایی پرداخت حق الکشف موضوع موضوع مصوبه بیست و هفتمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 1373
چهارم  تصویب نامه مورخ 10/2/1358 در مورد امحاء مواد افیونی و مخدر
پنجم   آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 واصلاحیه های بعدی آن مصوب 9/11/1363
ششم  آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 9 بهمن ماه 1363
هفتم  آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 2/11/1367 نخست وزیری
بنددوم بعد از تصویب قانون مبارزه باپولشویی
الف  قوانین
ب  ضمائم
گفتار سوم –راهکارهای مبارزه با پولشویی وشیوه های پیشگیری از جرم پولشویی
بند اول  راهکارهای مبارزه با پول‌شویی
الف  فاصله‌گرفتن ازاقتصاددولتی وایجادفضای سالم رقابتی دراقتصاد، زمینه رابرای مبارزه با پول‌شویی فراهم می‌نماید
ب  با نام‌کردن حساب‌های بانکی بی‌نام در زمان افتتاح حساب‌ها و بستن این‌گونه حساب‌ها
د  پیش بینی ضمانت اجرایی کافی برای اجرای صحیح و کامل قانون
ه  متناسب کردن جرم با مجازات 
و   پیش بینی مسؤلیت کیفری برای اشخاص حقوقی
ز  استفاده ازگزارشات آماری دقیق، امکان برنامه‌ریزی مطمئن برای عملیات ضدپول‌شویی وجود دارد
ح  اجرای عملیات بانکداری اسلامی در جریان مبارزه با پول‌شویی108
بند دوم  شیوه های پیشگیری از جرم پول شویی108
الف  تعدیل قاعده رازداری بانکی109
ب  تقویت اهرم های کنترلی و نظارتی109
ج  جلوگیری از وقوع جرایم منشأ و مقدم109
د  همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها110
ه لزوم ثبت معاملات و تعیین معیار برای ثبت شرکت ها110نتیجه گیری
منابع و ماخذ
چکیده انگلیسی

لینک کمکی