فایل رایگان مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و حقوق بین الملل :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد


توضیحات کامل :

این پایان نامه درباره مبارزه با پولشویی و با عنوان مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد. پولشویی، دارای سابقه‏ای دیرینه است.شاید بتوان ادعا کرد که فعالیتها و اقداماتی که برای تطهیر پول و اموال حاصل از جرم صورت می‏گیرد، تاریخی به قدمت ارتکاب جرم دارد.جرم پول‌شویی عبارت است از: هرگونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملّك دارایی با منشأ غیرقانونی، به طور عمدی و یا علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده.

 

 

عملیات قانونی جلوه دادن درآمد‌های غیر قانونی یا به عبارت دیگر،«پول‌شویی» در صورتی‌که با موفقیت رو‌به‌رو شود, آثار منفی فراوانی در زمینه‌های اقتصاد, امنیت, تعادل سیاسی وحتی دستگاه عدالت قضایی به جای می‌گذارد. بنابراین برای جلوگیری از این عملیات باید راه‌کارهایی را در پیش گرفت. از جمله این راه‌کارها می‌توان به بالا بردن هزینه ارتکاب جرم در مقابل سود ناشی از ارتکاب جرم اشاره نمود. بدیهی است بیش‌تر مجرمینی که دست به ارتکاب جرایم سود‌آور می‌زنند مجرمین حساب‌گری هستند که با محاسبه هزینه ارتکاب جرم نظیر خطر کشف جرم, دستگیری, تعقیب و نوع و میزان مجازات از یک سو و محاسبه سود ناشی از ارتکاب جرم از سوی دیگر، یکی از دو راهِ ارتکاب جرم یا صرف نظر کردن از آن را انتخاب می کنند.

 

 

 

از سوی دیگر، جرم‌‌انگاری و تعیین کیفر برای عمل غیر قانونی, هزینه ارتکاب آن عمل را تا حد زیادی افزایش می‌دهد؛ زیرا اگر در برابر یک عمل غیر قانونی، پاسخ غیر کیفری باشد هزینه ارتکاب جرم چندان بالا نیست ولی چنان‌‌چه واکنش در برابر آن عمل، کیفری و به صورت مجازات باشد هزینه ارتکاب جرم بالاتر می‌رود. بنابراین مسئله جرم‌انگاری یک عمل غیر قانونی عامل مهمی برای مقابله با آن محسوب می‌‌گردد و جرم‌انگاری پول‌شویی نیز از این قاعده مستثنا نمی‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
فهرست مطالب 
عنوان
چکیده
مقدمه
1.بیان مسئله
2.پیشینه تحقیق
3.سوالات وفرضیه های پژوهش
4.سازمان‌دهی پژوهش
5.اهداف تحقیق
6.نوع وروش تحقیق

بخش اول  کلیات
فصل اول  تعریف مفاهیم و تاریخچه
گفتار اول  مفاهیم اساسی
بند اول  تعریف پول کثیف
الف  درحقوق ایران
1. معنای لغوی
2. معنای اصطلاحی
ب  تعریف پول کثیف در عرصه بین‌المللی
1.معنای لغوی
2. معنای اصطلاحی
بند دوم  معنای لغوی واصطلاحی پولشویی در حقوق ایران
الف  معنای لغوی پول شویی
ب  پولشویی در اصطلاح
بند سوم تعریف پولشویی‏ درعرصه بین الملل
الف  تعریف لغوی
ب  تعریف اصطلاحی
گفتار دوم  تاریخچه وزمینه وفرایندپولشویی
بند اول  تاریخچه وزمینه پولشویی
الف  در ایران
1.ایران در مسیر ترانزیت گسترده مواد مخدر منطقه
2.اقتصاد نابسامان ایران، مناسب‏ترین بستر پولشویی مافیای مواد مخدر
3.عمله‏های ایرانی درخدمت پولشویی
ب  تاریخچه پولشویی و زمینه های آن در جهان

فصل دوم  فرایند پول‏شویی

گفتار اول   عملیات پول‏شویی
بند اول  مراحل پول شویی
الف  موقعیت‏یابی
ب  تغییر وضعیت
ج) ادغام و ترکیب
گفتار دوم   روش های پولشویی
بند اول  روش پولشویی سنتی
الف  اسمورفینگ (تکثیر سپرده ای)
ب   حساب های وابستگان
ج  حسابهای دسته جمعی
د  حساب های انتقالی واسط
ه  حواله های بانکی وغیره
و  ترتیبات وثیقه‌ای وام
ز  حساب های غیر فعال
ح  شرکت های مجازی(کاغذی)
ط  شرکت های بیمه
ی   صرافی ها
ک‌  تجارت بین الملل
ل‌  بازار اوراق بهادار
بند دوم   روش های پولشویی الکترونیکی
الف‌  بانکداری پیوسته
1.افتتاح حساب با استفاده از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری
2.استفاده از فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال
3.استفاده از عاملین پولشویی
ب  قمار اینترنتی
ج  کارت های از پیش پرداخت شده
د  حراج های پیوسته
ه   بانکداری از طریق موبایل
و  خرید و فروش الکترونیکی فلزات گرانبها
ی  بازی های رایانه ای پیوسته
بند سوم  مقایسه پولشویی سنتی با پول مدرن

 

 

 

بخش دوم  جرم انگاری و اقدامات صورت گرفته علیه پول شویی

فصل اول  جرم انگاری پول شویی
گفتار اول  تاریخچه و ضرورت و ایرادات ومستندات جرم انگاری
بنداول  تاریخچه جرم انگاری پولشویی
بند دوم  ضرورت جرم انگاری پول‌شویی
بند سوم   ایرادهای وارده بر جرم‌انگاری پول‌شویی
الف  قاعده ید
ب   قاعده سوق
ج   قاعده صحت
گفتار دوم  مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی
الف   مستندات بین‌المللی ومنطقه‌ای
1. کنوانسیون سازمان ملل‌متحدبرای مبارزه باقاچاق موادمخدروداروهای روان‌گردان مصوب 20 دسامبر 1988 وین
2. کنوانسیون سازمان ملل‌ علیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال 2000 پالرمو
3.کنوانسیون راجع به تطهیر، بازرسی،‌توقیف ومصادره عواید ناشی از جرم شورای اروپا مصوب 1990 استراسبورگ
4. گزارش گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی (معروف به چهل توصیه)مصوب 1990 و اصلاحی1996
ب  مستندات داخلی
1. مستندات فقهی
2. مستندات حقوقی

فصل دوم  اقدامات انجام شده علیه پول شویی

گفتار اول  اقدامات جهانی به منظور مبارزه با پول‏شویی
بند اول   پیمان نامه وین (1988)
بند دوم   اعلامیه بال (1988)
بند سوم   کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(2000)
بند چهارم   گروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی
بند پنجم  گروه اگمونت متشكل از واحدهای اطلاعات مالی
بند ششم  قطعنامه سازمان بین المللی بورس های اوراق بهادار 1992
بند هفتم  انجمن بینالمللی نظار بیمه
بند هشتم  كنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم
بند نهم  قطعنامه 1373 شورای امنیت
بند دهم  سازمان ملل  مدل پیشنهادی قانون مبارزه با پولشویی
الف)شناسایی مشتری
ب)گزارش‏دهی معاملات مالی
ج)نگهداری سوابق شناسایی مشتری و گزارش‏دهی معاملات
د)تدوین سیستم‏های کنترل داخلی و آموزش کارکنان
گفتار دوم  اقدامات صورت گرفته در خصوص مبارزه با پولشویی در ایران
بند اول  قبل از تصویب قانون مبارزه با پول شویی
الف قوانین
1. اجرای اصل49قانون اساسی
2. لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19خرداد 1359
3. قانون مجازات اسلامی
4. قانون منع خرید وفروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب 1367
5. قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ب  ضمایم
1.قوانین
2. آیین نامه ها و مقررات دولتی
اول  آیین نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب 2/11/1367
دوم   آیین نامه اجرایی انسداد مرزها مصوب 18/11/1367
سوم   آیین نامه اجرایی پرداخت حق الکشف موضوع موضوع مصوبه بیست و هفتمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 1373
چهارم  تصویب نامه مورخ 10/2/1358 در مورد امحاء مواد افیونی و مخدر
پنجم   آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 واصلاحیه های بعدی آن مصوب 9/11/1363
ششم  آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 9 بهمن ماه 1363
هفتم  آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 2/11/1367 نخست وزیری
بنددوم بعد از تصویب قانون مبارزه باپولشویی
الف  قوانین
ب  ضمائم
گفتار سوم –راهکارهای مبارزه با پولشویی وشیوه های پیشگیری از جرم پولشویی
بند اول  راهکارهای مبارزه با پول‌شویی
الف  فاصله‌گرفتن ازاقتصاددولتی وایجادفضای سالم رقابتی دراقتصاد، زمینه رابرای مبارزه با پول‌شویی فراهم می‌نماید
ب  با نام‌کردن حساب‌های بانکی بی‌نام در زمان افتتاح حساب‌ها و بستن این‌گونه حساب‌ها
د  پیش بینی ضمانت اجرایی کافی برای اجرای صحیح و کامل قانون
ه  متناسب کردن جرم با مجازات 
و   پیش بینی مسؤلیت کیفری برای اشخاص حقوقی
ز  استفاده ازگزارشات آماری دقیق، امکان برنامه‌ریزی مطمئن برای عملیات ضدپول‌شویی وجود دارد
ح  اجرای عملیات بانکداری اسلامی در جریان مبارزه با پول‌شویی108
بند دوم  شیوه های پیشگیری از جرم پول شویی108
الف  تعدیل قاعده رازداری بانکی109
ب  تقویت اهرم های کنترلی و نظارتی109
ج  جلوگیری از وقوع جرایم منشأ و مقدم109
د  همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها110
ه لزوم ثبت معاملات و تعیین معیار برای ثبت شرکت ها110نتیجه گیری
منابع و ماخذ
چکیده انگلیسی

لینک کمکی