فایل رایگان پروپوزال مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروپوزال مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و حقوق بین الملل :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد


توضیحات کامل :

این پروپوزال در مورد مبارزه با پولشویی و با عنوان مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی است استفاده از روش تحلیلی نیز بر مبنای آمارها ونظرات پژوهشگران واسناد بین المللی ومنطقه ای ومقررات داخلی صورت گرفته است .گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده وتحریر مطالب با استفاده از کتب و مقالات فارسی ،عربی ،متون ترجمه شده از زبانهای خارجی توسط محققین می باشد . 

 

 

 

 

سابقه اقدامات بین المللی برای قانونگذاری ،تدوین راهکارهای اجرایی ومبارزه با جرایم جدی به ویژه جرایم فراملی ،به سالهای میانی دهه 1980 باز می گردد .در اواخر این دهه عزم جهانی برای تدوین پیمان نامه ها ،معاهدات و کنوانسیونها ی بین المللی ،به منظور مقابله با پولشویی شکل گرفت که مهمترین و اساسی ترین مستندات منعکس کننده کوشش های فراگیر بین المللی برای مقابله با پولشویی را می توان چنین بر شمرد :

 

پیمان نامه وین (1988) ،اعلامیه بال(1988) ،تشکیل نیروی ویژه اقدام مالی علیه پولشویی(1989) ، پیمان نامه شورای اروپا(1990) ،دستوالعمل جامعه اروپایی(1991) ،قطعنامه سازمان بین المللی بورس های اوراق بهادار(1992)،قانون نمونه سازمان ملل متحد(1995)  و نسخه های ویرایش شده بعد ان(1999،2000و2005)،گروه اگمونت (1995)  ،پیمان نامه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو (2000)  و در نهایت قطعنامه 1373شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم(2001). 
 

 

 

 

 

فایل رایگان پروپوزال مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
فهرست مطالب 
عنوان
چکیده
مقدمه
1.بیان مسئله
2.پیشینه تحقیق
3.سوالات وفرضیه های پژوهش
4.سازمان‌دهی پژوهش
5.اهداف تحقیق
6.نوع وروش تحقیق

بخش اول  کلیات
فصل اول  تعریف مفاهیم و تاریخچه
گفتار اول  مفاهیم اساسی
بند اول  تعریف پول کثیف
الف  درحقوق ایران
1. معنای لغوی
2. معنای اصطلاحی
ب  تعریف پول کثیف در عرصه بین‌المللی
1.معنای لغوی
2. معنای اصطلاحی
بند دوم  معنای لغوی واصطلاحی پولشویی در حقوق ایران
الف  معنای لغوی پول شویی
ب  پولشویی در اصطلاح
بند سوم تعریف پولشویی‏ درعرصه بین الملل
الف  تعریف لغوی
ب  تعریف اصطلاحی
گفتار دوم  تاریخچه وزمینه وفرایندپولشویی
بند اول  تاریخچه وزمینه پولشویی
الف  در ایران
1.ایران در مسیر ترانزیت گسترده مواد مخدر منطقه
2.اقتصاد نابسامان ایران، مناسب‏ترین بستر پولشویی مافیای مواد مخدر
3.عمله‏های ایرانی درخدمت پولشویی
ب  تاریخچه پولشویی و زمینه های آن در جهان


منابع و ماخذ
چکیده انگلیسی

لینک کمکی