فایل رایگان پیشینه تحقیق و مبانی نظری توسعه منابع انسانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پیشینه تحقیق و مبانی نظری توسعه منابع انسانی :

دید کلی :
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


توضیحات کامل :

یكی از وظایف و فرایندهای اصلی در چرخه ی منابع انسانی، توسعه منابع انسانی  است. به مسایلی چون ایجاد یك سازمان پویا و فرصت های آموزش و پرورش و یادگیری كاركنان به منظور بهبود عمل كرد سازمانی، گروهی و فردی می پردازد (آرمسترانگ، 1381).توسع منابع انسانی همواره یکی از چالش های اساسی سازمان ها محسوب می‌شود، زیرا در زمین نوآوری، کیفیت، رشد مستمر و سایر داده های مهمی‌که برای بقا در دنیای رقابتی و نوین کسب وکار، انسان ها هستند که خلق ایده می‌کنند. آخرین فناوری فرآیند تولید را می‌توان خرید و به کار گرفت اما دانش و مهارت های انسان پیچیده تر بوده و کسب آن نیاز به زمان و هزین بسیاری دارد(کاتو و بودوار ، 2014). 

 

 

 

در دهه ی گذشته رشد قابل توجهی در بحث پیرامون توسعه ی منابع انسانی به عنوان یك رشته ی آكادمیك و حوزه ی مطالعاتی انجام پذیرفته است. این رشد، در جنبه های مختلفی صورت گرفته كه بخش قابل توجهی از آن، در مبانی نظری و سطوح تجزیه و تحلیل توسعه ی منابع انسانی بوده است (لینهام، 2000 ؛ روونا و رووت، 2000).سطوح تجزیه و تحلیل در توسعه ی منابع انسانی را می توان به سه سطح فردی  ، سطح  سازمانی  و سطح اجتماعی   تقسیم كرد. (گاراوان،2008).

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان پیشینه تحقیق و مبانی نظری توسعه منابع انسانی
فهرست مطالب

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی

2-1- مقدمه    10
2-2 توسعه ی منابع انسانی    11
2-2-1 مفهوم توسعه ی منابع انسانی    11
2-2-2 سطوح تجزیه و تحلیل در توسعه ی منابع انسانی    14
2-2-3 مدل های توسعه منابع انسانی    15
2-2-4 مدل های عقلایی توسعه ی منابع انسانی    16
2-2-5 مدل های طبیعی توسعه ی منابع انسانی    16
2-2-5 رویكرد باز و بسته به توسعه ی منابع انسانی    20
2-2-6 توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از نیاز    21
2-2-7 توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از فرصت    21
2-2-8 توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از قابلیتها    22
2-2-9 توسعه ی منابع انسانی مدل I-A    22
2-2-10 هویت بخشی    23
2-2-11 هم آهنگ سازی    23
2-2-12 موفقیت    24
2-2-13 انطباق    24

2-4 پیشینه تحقیق در مورد  توسعه منابع انسانی   39

2-4-1 پیشینه داخلی در مورد توسعه منابع انسانی    39

2-4-2 پیشینه خارجی در مورد  توسعه منابع انسانی    41

2-5  مدل مفهومی‌پژوهش    44
منابع و مآخذ    

لینک کمکی